Siteimprove og Global Compact

Vi har siden 2010 vært et stolt medlem av United Nations Global Compact initiative, som setter standarder og universelt aksepterte prinsipper for selskaper innenfor menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Vi publiserer en Corporate Social Responsibility-rapport én gang i året for å informere om fremdriften vår på disse områdene.

Vi ser også til vårt globale samfunn vårt for eksempler på hvordan teknologi, inkludert vår egen, kan gjøre nettet – og verden – til et bedre sted for alle. For ikke lenge siden satte vi oss ned med Christina Ha, «den blinde kokken» og vinneren av MasterChef, for å lære hvordan hun finner frem på kjøkkenet og nettet. Se videoen for å finne det ut!

Siteimprove og bærekraftsmålene

FN vedtok 17 globale bærekraftsmål i 2015, som skal oppnås innen 2030. Vi mener Siteimprove er unikt posisjonert for å bidra til spesielt tre av bærekraftsmålene, fordi de sammenfaller med kjernevirksomheten og kompetansen vår: utdanning av god kvalitet, reduksjon av ulikheter, samt samarbeid.

Mål 4: Utdanning av god kvalitet

Sikre inkluderende og rimelig utdanning av god kvalitet og promotere livslange læringsmuligheter for alle

Vårt bidrag

For å lære opp befolkningen og gi alle ferdighetene de trenger for å forbedre digital tilgjengelighet, tilbyr vi:

Økt bevissthet om digital tilgjengelighet er et av våre viktigste sosiale ansvarsområder. For å spre bevissthet om behovet for mer tilgjengelige nettsteder gjør vi følgende:

  • Oppretter og deler innhold på nettstedet vårt og på sosiale medier
  • Organiserer lokale arrangementer med fokus på digital tilgjengelighet
  • Støtte Global Accessibility Awareness Day (GAAD) hvert år. I 2017 organiserte vi et stort ikke-kommersielt arrangement i København for å feire GAAD, og vi planlegger flere arrangementer i 2018 for å få folk til å snakke om, tenke på og lære om tilgjengelighet

Mål 10: Reduserte ulikheter

Vær en pådriver for sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, rase, etnisitet, fødested, religion, økonomi eller annen status

Vårt bidrag

Vi mener at tilgang til bruk av nettsteder er en universell rettighet. Teknologien vår utgjør en reell forskjell for mer enn 6000 organisasjoner og brukerne deres og gir andre de verktøyene de trenger for å bidra til endringer. Vår tilgjengelige teknologi inkluderer:

  • Siteimproves Accessibility-programvare, som er utviklet over en periode på over 10 år, sørger for at organisasjonene kan fjerne digitale barrierer fra nettstedene sine
  • Accessibility Checker for Google Chrome, som er gratis, lar brukerne oppdage, forstå og løse tilgjengelighetsproblemer på nettstedene sine. Chrome-utvidelsen lastes ned av 1000 nye brukere hver måned, hvorav halvparten er fra utviklingsland. Vi jobber for å gjøre tilgjengelighetsløsningene overkommelige i pris og enkle å få tilgang til

Mål 17: Partnerskap frem mot målene

Fremme effektive offentlige, offentlig-private og sosiale partnerskap, bygge på erfaring og samarbeidsstrategier

Vårt bidrag

Teknologigapet kan bare lukkes ved samarbeid mellom flere involverte.

  • Vi har arrangert og deltatt i flere paneldebatter for å fremme dialog blant lovgivere, samfunnet og standardiseringsorganer. Vi deltok også i FNs 10. konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Vi er deltaker i WAI-Tools, et samarbeidsprosjekt for innovasjon rundt tilgjengelighetstesting med et konsortium av viktige bransjeaktører, nasjonale myndigheter og World Wide Web Consortium (W3C)
  • Vi jobber kontinuerlig med å oppfordre myndigheter på alle nivåer over hele verden til å innføre effektive retningslinjer og internasjonale tilgjengelighetsstandarder som støtter digital inkludering

Slik utfører vi vår CSR-strategi

Fellesskap på grasrotnivå

Våre lokale kontorer og medarbeidere jobber med meningsfylte oppgaver som er direkte knyttet til tilgjengelighet på nett og gir samfunnene våre konkrete fordeler.

Globalt strategisk nivå

Selskapet vårt støtter og deltar i engasjerende aktiviteter med bredt nedslagsfelt som støtter tiltak for tilgjengelighet på nett.