• Renault logo
  • Deutsche Telekom logo
  • Coloplast logo
  • Boston Scientific logo
  • Allianz logo

Kontroller

Forstå hvordan brukere opplever nettstedet ditt, slik at du kan forbedre ytelsen

Sidene dine oppfører seg ikke likt for alle besøkende: Enheten de bruker, eller plasseringen deres, har begge stor påvirkning på lastetiden. Med Visitor Profiles og Visitor Loading Experience & Performance får du effektive visualiseringer av hvordan lasteopplevelsen endrer seg ut fra sted, nettverk og enhet.

Optimaliser

Identifiser optimaliseringsmuligheter for å forbedre lastetiden

Ikke alle ytelsesproblemer har samme innvirkning på lastetiden. Både antall elementer og den besøkendes nærhet til webserveren din har stor innvirkning på lastetiden til sidene dine. Takket være Session Replay Video kan du se hvordan ulike elementer på en side lastes for dine besøkende. Med Asset Location Map kan du se hvor disse elementene er lokalisert, slik at du kan føre dem nærmere besøkende, slik at de lastes raskere.

Test ytelsen

Test ytelsen, og vit hvordan du forbedrer den

Performance-scoren, som bygger på skalaen som er brukt i Googles Lighthouse, gjør at du kan vurdere nettstedsytelsen din opp mot bransjestandarder. Utdypende forklaringer gjør at du enkelt kan passe på at de viktigste måleparametrene er i tråd med Googles Core Web Vitals, og med fremdriftsgrafen kan du følge med på manglende ytelse og forbedringer over tid. Så snart du vet hvordan det står til, kan Actionable & Shareable Recommendations, sortert etter oppgaveeier og anslått tidsbesparelse hjelpe deg med å kommunisere eller delegere forbedringer til team eller byråer, slik at du kan få alle til å jobbe mot samme målsetning.

Besøksprofiler

Siden din laster ulikt avhengig av hvor den besøkende befinner seg, nettverk og enhet. Med besøksprofiler kan du velge et sett av innstillinger som etterligner det som møter dine besøkende:

  • Mål ytelse fra flere land: Velg mellom 16 ulike plasseringer.
  • Mål 3G-ytelse: Gjør ting enkelt ved å optimalisere nettstedet ditt for å yte på tregere nettverk. Innhold som laster raskt via en treg forbindelse, laster enda raskere via en rask forbindelse.
  • Optimaliser ytelse for mobil: Rundt halvparten av den daglige internett-tiden blir brukt på mobile enheter. Pass på at nettstedet ditt laster hurtig på mobil. Da er du sikker på at det laster hurtig på enhver enhet.

Performance-poengsum og fremdriftsgrafer

Det blir lettere å bedømme hastigheten til nettstedet når du vet hvordan bransjestandarden er. Lighthouse er et open-source revisjonsverktøy for utviklere, laget av Google. Din Siteimprove Performance-poengsum hjelper deg å se om ytelsen din lever opp til Google-standarden. Så snart du fjerner det som begrenser ytelsen, ser du din egen utvikling over tid i en fremdriftsgraf.

Lasteopplevelse & ytelsestidslinje

Se hvordan besøkende opplever nettstedet ditt, gjennom visuelle opptak av hvordan siden ser ut når den laster. Brukerfokuserte ytelsesmålinger gir bedre innsikt i opplevelsen besøkende har når siden din laster.

  • First content: Når nettleseren viser det første innholdet (f.eks. tekst, bilde eller sideelementer)
  • Largest content: Når hovedinnholdet lastes (f.eks. Hoved video, -tekst eller -bilde)
  • Interactive: Når besøkende kan ha interaksjon med nettsiden uten forsinkelse

Disse målingene blir kombinert med ytelsesstatistikk som sier noe om når besøkende vanligvis forlater en side—som hjelper deg med å forklare hvorfor det er viktig å forbedre lastetiden til spesifikke sider.

Ressurskart

Nettstedet ditt består av mange elementer (bilder, skript osv.), men disse ressursene ligger ofte lagret på ulike servere. Avstanden mellom serverne dine og de besøkende har direkte innvirkning på ytelsen til nettstedet ditt. Ressurskartet viser hvor de ulike elementene på siden din er lagret, slik at du kan flytte disse nærmere de besøkende.

Session Replay Video

For å forstå virkningen av en forsinkelse på bare et sekund, må du se det fra kundens perspektiv. Forstå besøkendes oppførsel ved å se hvordan siden din laster. Session Replay Video fanger opp alt de besøkende ser når siden laster, slik at du får nødvendig innsikt for å sette fingeren på defekter, bedre ytelsen og skape bedre samarbeid mellom kolleger.

Problemforklaringer og foreslåtte forbedringer

Få en oversikt over problemene på en side, med tydelige forklaringer på hva hvert problem går ut på, hvordan det kan løses og hvem som har ekspertisen til å løse det. En liste med foreslåtte forbedringer gjør at du kan prioritere problemer ut fra hvor mye de påvirker lastetiden. Siden nettstedsytelse ofte er et teamarbeid, kan alle problemforklaringer enkelt deles mellom team og med eksterne byråer.