• KLP logo
  • DnB logo
  • Finans Norge logo
  • Landkreditt Bank logo

Tilby en bedre digital opplevelse

Nå som kundene flytter sine finansielle aktiviteter online, styrker Siteimprove finansselskaper med praktisk innsikt som gjør dem i stand til å tilby en overlegen nettstedsopplevelse og skape vekst gjennom digital markedsføring.

Skap en pålitelig, feilfri opplevelse til dine selvbetjente tjenester og andre finansprodukter.

Reduser rettslig risiko og beskytt eget omdømme ved å gjøre dine finansielle tjenester tilgjengelig for mennesker, uansett funksjonsevne.

Spor og forstå kundeengasjement på dine digitale tjenester.

Hvilke digitale prioriteringer har du i dag?

Ta sikte på universell utforming

Få kontroll på innholdskvalitet ved hjelp av innholdsoversikt og problemrapportering

Banktjenester og pengestyring på nett har endret måten kunder administrerer egen økonomi. Enten du må oppnå samsvar med Americans with Disability Act (ADA) eller EUs webdirektiv om universell utforming (WAD), så er det svært viktig at dine finanstjenester og selvbetjente digitale tjenester er tilgjengelige for alle kunder, uansett funksjonsevne.

Siteimprove gir deg verktøyene som gjør at du kan ta kontroll over WCAG 2 A-, AA-, AAA-hindringer, og dele opp komplekse regler om universell utforming i prioriterte problemer og gjennomførbare oppgaver basert på vanskelighet, samsvarsnivå og alvorlighetsgrad.

Reparer innholdsproblemer på en effektiv måte

Ta kontroll over innholdskvaliteten din gjennom å belyse alle problemer

Høykvalitetsinnhold er viktig for å skape tillit, og dette gjelder spesielt for finanstjenester. Med Siteimprove kan du automatisk søke etter problematisk nettstedsinnhold, som stavefeil, brutte lenker eller dårlig lesbarhet, slik at du kan skape en engasjerende og feilfri brukeropplevelse.

Siteimprove gir deg også mulighet til å søke etter, og forandre, alt innhold som bryter med din merkevareprofil eller retningslinjer.

Forstå og optimaliser digitale kundereiser

Spor brukerengasjement og optimaliser innhold

Besøkende på nettsteder ønsker øyeblikkelig tilfredsstillelse, og 88% av de besøkende kommer ikke tilbake til nettsteder med dårlig ytelse. Men hvor bør du begynne å optimalisere ditt nettsted for finansielle tjenester? Siteimprove gjør det lett å forstå hvilke handlinger som vil bidra mest til å engasjere besøkende, gi deg en bedre plassering i organiske og betalte søk, gi økt trafikk og sikre at sidene dine lastes hurtig. Du kan kategorisere besøkende og se hva de gjør. slik at du kan optimalisere reiser og føre besøkende til rett innhold til rett tid. right time.

We’re more than great software

Siteimprove offers world-class support, services, and free educational content to scale your continued training.