Siteimprove ja Global Compact

Vuodesta 2010 alkaen olemme olleet ylpeitä jäseniä YK:n Global Compact -aloitteessa, joka määrittää yrityksille standardit ja yleisesti hyväksytyt periaatteet ihmisoikeuksien, työn ja ympäristön alueella. Julkaisemme kerran vuodessa yrityksen yhteiskuntavastuuraportin, jossa kerromme kehityksestämme edellä mainituilla alueilla.

Tukeudumme myös globaaliin yhteisöömme, kun tarvitsemme esimerkkejä siitä, miten tekniikka, omamme mukaan lukien, voi tehdä verkosta – ja maailmasta – paremman paikan kaikille. Tapasimme hiljattain Christine Han, ”sokean kokin” ja MasterChef-voittajan selvittääksemme, miten hän liikkuu keittiössä ja verkossa. Katso videolta, mitä saimme selville!

Siteimprove ja kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK sopi 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, jotka oli tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Uskomme, että Siteimprovella on ainutlaatuinen asema auttaa kolmessa tavoitteessa, joissa voimme tehdä suurimman vaikutuksen, sillä ne ovat yhdenmukaisia ydinliiketoimintamme ja -asiantuntijuutemme kanssa: hyvä koulutus, eriarvoisuuden vähentäminen ja kumppanuudet.

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Varmista kaikille tasa-arvoinen ja laadukas koulutus ja edistä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille.

Meidän panoksemme

Kouluttaaksemme suurta yleisöä ja varustaaksemme kaikki taidoilla, joita he tarvitsevat digitaalisen saavutettavuuden parantamiseksi, tarjoamme seuraavaa:

Digitaalisen saavutettavuuden tietoisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä asioistamme sosiaalisen vastuun saralla. Levittääksemme sanaa saavutettavampien verkkosivustojen suuremmasta tarpeesta

  • luomme ja jaamme sisältöä verkkosivustossamme ja sosiaalisessa mediassa
  • järjestämme paikallisia tapahtumia, jotka keskittyvät digitaaliseen saavutettavuuteen
  • tuemme joka vuosi globaalia saavutettavuustietoisuuden päivää (GAAD). Vuonna 2017 järjestimme Kööpenhaminassa valtavan voittoa tavoittelemattoman tapahtuman GAAD-päivän kunniaksi, ja suunnittelemme useita tapahtumia vuodelle 2018, jotta saamme ihmiset puhumaan ja oppimaan saavutettavuudesta.

Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Kannusta ja edistä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista ikään, sukupuoleen, vammaan, rotuun, etnisyyteen, uskontoon, taloudelliseen tai muuhun asemaan katsomatta.

Meidän panoksemme

Uskomme, että verkkosivustojen käyttäminen ja hyödyntäminen on perusoikeus. Tekniikallamme on vaikutusta yli kuuteentuhanteen organisaatioon ja niiden käyttäjään, ja se antaa muille tarvittavia työkaluja, jotta he voivat osallistua muutokseen. Meillä tarjolla olevat tekniikat:

  • Siteimprove Accessibility -ohjelmistolla, jota on kehitetty yli kymmenen vuotta, organisaatiot voivat poistaa verkkosivustojensa digitaaliset esteet.
  • Ilmaiseksi saatavilla oleva Google Chromen Accessibility Checker, joka auttaa käyttäjiä havaitsemaan, ymmärtämään ja korjaamaan verkkosivustojensa saavutettavuusongelmat. Yli tuhat uutta käyttäjää lataa Chrome-laajennuksemme joka kuukausi, ja puolet heistä on kehittyvistä maista. Pyrimme taistelemaan saavutettavuuden puuttumista vastaan ja saavutettavuusratkaisujen edullisuuden puolesta.

Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

Kannusta ja edistä tehokkaita julkisia, julkis-yksityisiä ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksia, jotka perustuvat kumppanuuksien kokemukseen ja resurssistrategiaan.

Meidän panoksemme

Digitaalisen kuilun onnistunut pienentäminen saavutetaan vain useiden sidosryhmien yhteisellä toiminnalla.

  • Olemme olleet sekä isännöijinä että osallistujina useissa paneelikeskusteluissa kannustaaksemme keskustelua poliitikkojen, kansalaisyhteiskunnan ja standardointiorganisaatioiden välillä. Osallistuimme mm. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen kymmenenteen kokoukseen (UN COPS 10).
  • Olemme mukana WAI-Toolsissa, yhteistyöprojektissa , jossa innovoidaan saavutettavuustestausta yhdessä alan keskeisten toimijoiden yhteenliittymän, kansallisten viranomaisten ja World Wide Web Consortiumin (W3C) kanssa.
  • Kannustamme jatkuvasti hallituksia kaikilla tasoilla ympäri maailmaa ottamaan käyttöön tehokkaita käytäntöjä ja kansainvälisiä saavutettavuusstandardeja, jotka tukevat digitaalista sisällyttämistä.

Miten toteutamme CSR-strategiamme

Ruohonjuuritason yhteisö

Paikalliset toimistomme ja työntekijämme osallistuvat merkityksellisiin tehtäviin, jotka liittyvät suoraan verkkosisällön saavutettavuuteen ja tarjoavat konkreettisia etuja yhteisöillemme.

Globaali strategiataso

Yrityksenä me tuemme laajalle ulottuvia ja erittäin mielenkiintoisia aktiviteetteja, jotka tukevat verkkosisällön saavutettavuusaloitteita, ja osallistumme niihin.