Siteimprove ylpeästi mukana

 • W3C member logo
 • IAAP logo
 • Horizon 2020 logo

Askeleet onnistuneeseen saavutettavuustyöhön

Varmista, että saavutettavuustyösi on johdonmukaista, jotta se kantaa hedelmää pitkään. Seuraavat askeleet antavat sinulle näkemyksen mitä sinun kannattaa pitää mielessä saavutettavuutta kehittäessä.

Pyydä ilmainen konsultointi päästäksesi vauhtiin

Usein kaupungit perustavat saavutettavuustyöryhmän, joka lähtee kartoittamaan mahdollisuuksia ja työstämään saavutettavuustyötä keskusjohtoisesti eteenpäin. Näin voidaan varmistaa, että sadoissa eri verkkopalveluissa saavutettavuus tulee kaikkien palvelujen huomioitavaksi eikä mikään palvelu unohdu projektista. 

Projektin aloitus

Kaikki projektit lähtevät tulosten määrittelyllä, vastuualueiden jakamisella sekä tuen varmistamisella. Tulos on tietenkin saavutettavat palvelut ja saavutettavuuslausunnot kaikille palveluille. Vastuualueiden jakaminen tapahtuu usein saavutettavuustyöryhmän ohjauksessa. Tuki puolestaan on ylemmän tason budjetointi saavutettavuuskoulutusten, saavutettavuustyön ja monitoroinnin osalta, jotta kaikki organisaatiot saavat eväät työhön.

Kartoitus

Kartoitus lähtee siitä, mitä verkkopalveluita kaupunki omistaa. Usein verkkopalveluja on rekisteröity eri yksiköiden puolesta, joten tämä vaatii salapoliisityötä. Myös automatisoituja työkaluja voi käyttää tässä selvitystyössä.

Kun projektin laajuus on selvillä (koskeeko kymmeniä vai satoja verkkopalveluita), on aika lähteä tarkistamaan sivustojen saavutettavuutta. Isoja verkkopalveluja suositellaan tarkistettavan sekä automatisoidun että manuaalisen saavutettavuustarkistusten näkökulmasta. Näin voidaan varmistaa, että tuhansien sivujen joukosta ei löydy sellaista sisältöä, mikä ei ole saavutettavaa.  

Jos saavutettavuusauditointeja on tehty eri verkkopalveluille, tulee arvioida kuinka ajantasalla auditoinnit ovat ja tulisiko ne uusia.

Tulokset ja niiden arviointi

Kun saavutettavuusauditoinnit on tehty verkkopalveluille, tulee korjauksia lähteä toteuttamaan niin sisällöllisten kuin teknistenkin ongelmien suhteen. Hyvä tekninen alusta takaa saavutettavuuden teknisesti, mutta ei sisällöllisesti. Koska sisältö kirjoitetaan mahdollisesti jopa satojen sisällöntuottajien toimesta, koulutustyön merkitys on tärkeää.

Koulutukset ja saavutettavuustyö

Jotta tietoisuus saavutettavuudesta saadaan eteenpäin alaorganisaatioille, tulee miettiä kuinka saavutettavuuskoulutuksia järjestetään sadoille verkkosivuja muokkaaville henkilöille. Saavutettavuuslaki vaatii sivustojen manuaalista auditointia, mikä tarkoittaa sisällöllisen saavutettavuuden arviointia.

Tee saavutettavuuslausunto generaattorilla!

Seuranta

Saavutettavuuden monitorointi ja seuranta ovat tärkeä osa varsinaisen aloitusprojektin jatkoa. Näin sivustoja voidaan kehittää tulevaisuudessakin. Tärkeää on myös varmistaa tulevaisuuden saavutettavuustyö, jotta sivustot pysyvät saavutettavina tulevaisuudessakin ja jo tehty työ kantaa hedelmää.

Pääkaupunkiseudun palvelukartta- Kaupungin palvelupisteet kaikille saavutettaviksi

Olemme olleet mukana kehittämässä pääkaupunkiseudun omaa palvelukarttaa. Palvelukartta antaa lisätietoa kaupungin palvelupisteistä, sekä niiden estettömyydestä ja reittiohjeet. Video kertoo lisää, kuinka saavutettavuus varmistettiin kehitystyössä koko matkan ajan.

Miten Turun kaupunki monitoroi saavutettavuutta?

Haluatko kuulla lisää, miten Turun kaupunki, Herning kunta tai AgID – Italian kansallinen saavutettavuusmonitorointi lähestyivät saavutettavuusstrategian rakentamista?

Luo saavutettavuusstrategia

Mitä tarvitset onnistuaksesi?

Onnistunut saavutettavuusstrategia on yhdistelmä automaatiota ja manuaalitestausta. Siteimprove tekee kokonaisvaltaista sivustojen laadun tarkistusta ja laajaa saavutettavuusmonitorointia varsinkin teknisestä näkökulmasta.

Mitä tarvitset saavutettavuuden varmistamiseen?

Codebusters, saavutettavuuden asiantuntijatiimi

Siteimproven automaattinen ratkaisu helpottaa saavutettavuuden kehitystyötäsi. Lisäksi saavutettavuustiimimme on valmis auttamaan manuaalisessa testauksessa sekä kokonaisvaltaisemmassa sivustojen saavutettavuuden hallinnassa ja kehittämisessä. Ota meihin yhteyttä ja kartoitetaan miten voimme yhdessä varmistaa tasa-arvoisemman verkkokokemuksen kaikille.

Sivustojen saavutettavuus- Mistä aloittaa?

Kuka?

Verkkopalveluiden saavutettavuuden vastuu on suunnittelun-, ylläpitämisen, koordinoinnin, kehityksen tai hankintojen parissa työskentelevillä henkilöillä.

Vastaatko verkkopalveluiden saavutettavuuden suunnittelusta, ylläpitämisestä, koordinoinnista, kehityksestä tai hankinnoista? Useilla kaupungeilla on valtava työtaakka koordinoida saavutettavuustyöryhmä, mutta saavtettavuustyö jakautuu monen alaorganisaation vastuulle.

Roolisi voi olla:

 • Viestintäpäällikkö
 • Palvelupäällikkö
 • Web-editori
 • Projektipäällikkö
 • Kehityspäällikkö
 • Viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen johtaja
 • IT-palveluiden johtaja

osa kehitystiimiä tai viestinnän tiimiä, ja olemme koonneet tämän sivun sinun avuksesi.

Miksi?

Miksi reagoiminen nyt on tärkeää? Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat kaupunkeja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat kaupunkeja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat periaatteessa kaikkia kaupungin verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, jotka ovat tarjolla verkossa. Sivusto tai sovellus voi olla kaikille avoin tai vaatia kirjautumista. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain 23.9.2019. Saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ref: https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Milloin?

Mikä on seuraava saavutettavuus "deadline" ja mitä se tarkoittaa?

Saavutettavuusdirektiivin soveltamisen aikataulu

23.9.2018 – Direktiivi tulee voimaan Suomessa

23.9.2019 – Kaupunkien uusien verkkopalvelujen on oltava saavutettavia

 • Kaikkien kaupunkien verkkosivustojen, jotka on julkaistu ja otettu käyttöön 23.9.2018 tai myöhemmin, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.9.2019 mennessä.

23.9.2020 – Kaikkien kaupungin verkkosivujen on oltava saavutettavia

 • Kaikkien kaupunkien verkkosivujen, jotka on julkaistu ja otettu käyttöön 22.9.2019 tai sitä ennen, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.9.2020 mennessä.

23.6.2021 – Kaikkien kaupungin mobiilisovellusten on oltava saavutettavia

 • Kaikkien kaupungin mobiilisovellusten tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.6.2021 mennessä.

23.6.2021 – Ekstranetit ja intranetit

 • Kaikkien kaupungin sektorin ekstranetien ja intranetien, jotka on otettu käyttöön 23.9.2019 tai myöhemmin, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.6.2021 mennessä.
 • Ekstranetien ja intranetien, jotka on otettu käyttöön 22.9.2019 tai sitä ennen, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit vasta siinä vaiheessa, kun ne uudistetaan perusteellisesti.

Mitä?

Kaikki kaupunkien nimiin rekisteröidyt sivustot sekä kaupungin rahoittamat palvelut. Lain vaatiumkset koskevat hyvin laajasti verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöä ja toiminnallisuuksia

Kaikki kaupunkien nimiin rekistöidyt sivustot sekä kaupungin rahoittamat palvelut mm:.

 • Palvelukeskukset
 • Kansliat
 • IT
 • Hankinta
 • Virastot (esim. opetus-, liikenne-,)
 • Liikennelaitokset
 • Kaupungin säätiöt (esim. tapahtuma-, kultuuri-,)
 • Työväenopistot
 • Ympäristökeskukset
 • Kaupungin orkesterit
 • Kaupungin markkinointi Oyt
 • Lastensuojeluviranomaiset
 • Tietokeskukset

Lain vaatimukset koskevat hyvin laajasti verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöjä ja toiminnallisuuksia. Laki koskee laajasti erilaisia verkkosivustoja ja sovelluksia - myös niitä, jotka on ensisijaisesti suunnattu asiantuntijoille.

 • Tekstit; esimerkiksi uutiset, ohjeet, palvelukuvaukset ja blogikirjoitukset
 • Kuvat, kaaviot ja infografiikat
 • Interaktiiviset ja dynaamiset grafiikat
 • Videot ja podcastit, jotka on tallennettu tai upotettu sivustolle tai sovellukseen tai julkaistu sosiaalisen median kanavassa (myös videosoittimet)
 • Navigointi ja ylipäänsä käyttöliittymä
 • Linkit
 • Verkkolomakkeet (html-lomakkeet)
 • Ajanvarauspalvelut
 • Chat-palvelut, jotka on upotettu sivustolle
 • Tapahtumakalenterit
 • Toimisto-ohjelmilla tuotetut tiedostot, jotka on tallennettu sivustolle: esimerkiksi pdf- ja word-tiedostot ja –lomakkeet
 • Intra & ekstranetit (Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2019 julkaistuja intranet- ja ekstranet-palveluja, jos niitä ei uudisteta täysin).

Lue lisää poikkeuksista täältä: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/mita-palveluja-ja-sisaltoja-laki-koskee/

Usein kysytyt kysymykset

Katso löydätkö vastauksen alta. Ei löytynyt? Ei hätää, ota meihin yhteyttä ja autamme sinut oikealle polulle.

Lisää tukimateriaalia