Denne bloggen ble oppdatert 5. juni 2018. Vi har gleden av å gratulere medlemmene av W3C Accessibility Guidelines Working Group (AGWG) med den offisielle lanseringen av nye Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versjon 2.1. Som stolt medlem av AG WCAG-samfunnets arbeidsgruppe er det veldig spennende å se at retningslinjene fortsetter å utvikle seg for bedre å oppfylle behovene til alle som ønsker og har behov for å bruke Internett. Lanseringen av WCAG 2.1 fører oss ett skritt nærmere et Internett som er tilgjengelig for brukere over hele verden.

Tenk på hva Internett var i 2008. Twitter var den nye «mikroblogg»-siden som det ble snakket mer og mer om på tek-sider. Strømmetjenesten Netflix var en nylansert bisetning til den vellykkede DVD-leveringssatsningen. Smarttelefoner var en luksusartikkel, og nettbrett lå fortsatt et par år frem i tid.

Når man tenker på hvor mye Internett-landskapet har endret seg det siste tiåret, er det utrolig at ikke de internasjonale standardene for webtilgjengelighet har blitt oppdatert siden desember 2008. Det er i ferd med å endre seg. Etter en vurdering av anbefalingene fra publikum kunngjorde Web Accessibility Initiative versjon 2.1 av retningslinjene for innholdstilgjengelighet på nett den 5. juni 2018. Nå som oppdateringen nærmer seg, er det noen viktige endringer som eiere av nettsteder må være spesielt obs på:

Tilpasning til mobile enheter

Det som uten tvil har vært det største skiftet i Internett-opplevelsen det siste tiåret, har vært overgangen fra stasjonære til mobile enheter. De nye WCAG-standardene fremhever en mobilopplevelse som samsvarer med det brukerne kan forvente av en tradisjonell Internett-økt. Dette inkluderer å gjøre nettstedets touchfunksjoner mer kompatible med hjelpefunksjoner.

Oppgradering av visuelle standarder

Den forrige versjonen av WCAG krevde at webinnhold skulle kunne forstørres opptil 200 % uten tap av funksjonalitet. De nye standardene hever det nivået til 400 % for å gjøre det enklere for brukere med dårlig syn å bruke nettsteder. Kontrastnivåene får også en oppgradering. Bilder eller tekst som kreves for å navigere på nettstedet eller få tilgang til innhold må oppfylle kontraststandarder tilpasset brukere med nedsatt syn og fargeblinde.

Minimere avbrudd

De aller fleste misliker pop-up-annonser, men for brukere med visse kognitive problemer kan slike avbrudd være spesielt problematiske. WCAG 2.1 har som mål å begrense hvor og når pop-up-annonser og lignende kan vises.

Enklere retting av feil

For brukere med nedsatte motoriske ferdigheter er det ofte vanskelig å klikke på de riktige lenkene og knappene. WCAG 2.1 krever forbedringer i navigasjonsteknologi som gjør det enklere både å finne den riktige lenken og rette handlinger hvis det klikkes på feil lenke.

En ting du kanskje legger merke til når du ser over disse endringene: Alt dette er ting som gjør nettet hyggeligere for alle brukere, ikke bare for dem med funksjonshemminger. Dette gjør det enda tydeligere at det å bygge opp et mer tilgjengelig Internett er noe vi alle tjener på.

Vil du vite hvordan du kan bygge opp et mer tilgjengelig Internett? Last ned den komplette e-boken om digital tilgjengelighet for å få det du trenger av tips, fra grunnleggende om webtilgjengelighet til koding av tilgjengelige tabeller.