Det er August - noe som betyr at den nye versjonen av W3Cs Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.1, ble lansert for nesten tre måneder siden. Hvis du leser dette blogginnlegget kan det være at du stiller deg selv en rekke spørsmål: 

  • Hva er WCAG 2.1?
  • Hvordan er WCAG 2.1 forskjellig fra 2.0?
  • Hva er grunnen til oppdateringen til 2.1?

Uansett hvilket kunnskapsnivå du har om WCAG, sikter dette blogginnlegget mot å hjelpe. WCAG 2.1 utvider, men erstatter ikke WCAG 2.0, og inkluderer 17 nye suksesskriterier. En av de største, og kanskje mest bemerkelsesverdige forskjellene, er at mens mange WCAG 2.0-kriterier kan bli sjekket med automatisert programvare, krever de fleste WCAG 2.1-kriteriene manuell testing. Disse tilleggskriteriene er ment til å hjelpe mennesker med nedsatt syn, lærevansker og kognitive funksjonshemminger. 

Nedenfor ser vi nærmere på de nye A og AA-kriteriene og hva hver enkelt betyr for din digitale tilstedeværelse. Fra lavest til høyest, er de tre WCAG-nivåene kategorisert som A, AA og AAA.  

WCAG 2.1-suksesskriterier og hva de faktisk betyr

1. Orientation (AA) –

Enkelt forklart refererer «Orientation», la oss si modus på norsk, til hvordan du kan se og få tilgang til et nettsted på en mobil enhet. Nettsteder og andre digitale applikasjoner burde støtte både landskap- og portrettmodus. Dette vil hjelpe brukere med funksjonshemminger som har sine enheter på et stativ eller festet på en viss måte.

A phone and then an arrow toward a laptop, indicating the difference in orientation

2. Identify Input Purpose (AA) –

Hvis du er kjent med AutoComplete, vil dette kriteriet mest sannsynlig få dere til å sukke av lettelse! For å redusere mengden av inntasting som kreves, er målet her å sikre at – når tilgjengelig – AutoComplete fungerer som forventet. W3C bruker uttrykket «programmatisk bestemt», som betyr at programvaren kan ta de tunge løftene (inntastingen) for brukerne. Dette inkluderer gateadresser, telefon, bursdag og andre inntastingsformål.

3. Reflow (AA) –

Du vet de gangene du skal besøke en nettside på mobilen din og teksten ikke passer i skjermen? Når dette skjer blir du ikke bare nødt til å rulle skjermen nedover, men også horisontalt. Det er bare stress! Denne frustrasjonen er vanlig for brukere med nedsatt syn som forstørrer sidestørrelsen til 400% på enhetene de bruker. Når du designer nettstedet ditt, sett som mål å styre unna maler og design som krever horisontal rulling av skjermen – brukere med alle former for fysiske og kognitive evner vil takke deg!

4. Non-text Contrast (AA) –

En av de mest komplekse suksesskriteriene for WCAG er det som omhandler farge og kontrast. Takst mot bakgrunnen må enten møte enten 3:1- eller 4:5:1-forhold, avhengig av størrelsen og vekten av teksten. WCAG 2.1 tar dette ett steg lengre ved å kreve at «brukergrensesnittkomponenter» (som knapper, skjemakontroller og lenker) så vel som noen former for grafikk, har et forhold på 3:1 mot aktuell skjermstørrelse. Mens noen profesjonelle på tilgjengelighet lenge har brukt WCAG 2.0 sitt krav for fargekontrast som en retningslinje for kontrast generelt, er dette et godt utgangspunkt for beste praksis generelt.

Ta et «X»-ikon som eksempel, brukt til å betegne at et vindu kan lukkes, og forestill deg dette ikonet på toppen av et bilde av en skyløs himmel. Det kan være at det hvite ikonet mot en lyseblå bakgrunn ikke aksepteres som et 3:1-forhold, noe som betyr at enkelte svaksynte brukere ikke klarer å lokalisere det.

Når det kommer til grafikk, betyr ikke dette at du behøver å få all grafikk til å passe i et 3:1-forhold, bare de delene som behøves for å forstå innholdet. Tenk på diagrammer, grafer, ikoner og andre typer grafikk som uten kontrast ville være vanskelig å identifisere.

Two images: one displays 2.2:1 contrast and one displays 5.7:1 contrast

5. Text Spacing (AA) –

Mellomrom og avstand mellom tekst kan være avgjørende for hvordan nettsiden din blir fordøyet, spesielt for brukerne dine med lærevansker eller de som har norsk som andrespråk. WCAG 2.1 sikter mot å sikre at besøkende har mulighet for å overskride en paragraf, bokstav og avstand mellom ord, så vel som linjeavstand, slik at de kan justere teksten deretter uten å miste funksjonaliteten til siden.

6. Content on Hover or Focus (AA) –

Det er vanlig praksis å vise ekstra informasjon mens man holder musepekeren over grafikk. For brukere med nedsatt syn eller lærevansker (inkludert dysleksi), kan dette være distraherende eller ha en negativ påvirking på brukerens overordnede opplevelse. Under WCAG 2.1 må brukeren kunne lukke/avbryte og interagere med tilleggsinnhold uten at det forsvinner. I tillegg må innholdet forbli til stede frem til brukeren aktivt lukker pop-up-en.

7. Character Key Shortcuts (A) –

Hvis du har brukt Gmail sine en-bokstavs-kommandoer til å lagre, slette eller svare på meldinger, så må du gjøre deg kjent med en-bokstavs-tastetrykk. Når noen bruker dikteringsprogramvare for å styre datamaskinen sin (f.eks. Dragon Naturally Speaking), kan du prøve å forestille deg hvis noen skulle gå inn på en talebrukers kontor og si "Hei, Simen" mens mikrofonen er aktiv. I Gmail blir den første meldingen markert med stjerne, så arkivert, så vil en svar alle-melding åpnes i den neste mailen, og til slutt taste bokstaven "n" i brødtekstfeltet på neste melding.

Under WCAG 2.1, kan vi unngå hele dette scenarioet fordi bruker vil kunne:

 

  • Skru av en-bokstavs-snarveier
  • Gjør om snarveien til å bruke en eller flere modifiseringstaster (e.g. Control eller Alt)
  • Aktivere tastatursnarveier kun når en komponent er i fokus

8. Pointer Gestures (A) –

Sannsynligvis kan du huske en tid hvor du måtte gjøre noen akrobatiske bevegelser med fingrene dine for å navigere på en nettside på de mobile enhetene dine (f.eks. zoom med to fingre eller krype). En handling som dette kan være umulige for noen brukere, så WCAG 2.1 krever at det må være en mulighet for en enkelt fingerbevegelse, med mindre en to-fingerbevegelse er essensielt (kanskje i en tegne-app). 

A finger pointing on a phone

9. Pointer Cancellation (A) –

Det beste eksempelet for dette er på en enhet med berøringsskjerm. I dag er vi alle kjent med hvordan vi ruller opp og ned på en side: plasser en finger på skjermen og - uten å fjerne den fra skjermen - beveg den opp og ned. Tenk allikevel over hvis berøringsskjermen bare gjenkjente trykkingen som klikk før du fjernet fingeren. For brukere med nedsatt motorikk kan utilsiktet aktivering enkelt løses hvis utviklere tenker på dette i forveien. "Pointer cancellation" - å avbryte ved hjelp av en finger, musepeker eller tastatur - sikter mot å unngå dette ved å kreve at noen reaksjoner kun blir trigget når man fjerner pekeren eller at det er enkelt å komme tilbake til hva brukeren ønsket å gjøre. 

10. Label in Name (A) –

Her er en av de enkleste suksesskriteriene. Når etikketter inneholder tekst eller bilder av tekst, må navnet inneholde teksten som er presentert visuelt. Hvis en lenke til en side visuelt sier "søk", ikke navngi knappen med ALT-tekst som sier "finn produkt". Hvorfor? Fordi når brukeren av et dikteringsverktøy sier "klikk på lenkesøk", vil ikke programvaren kunne gjennkjenne at de mente å klikke på lenken som er kalt "finn produkt". Videre, i motseting til det mange tenker, er den største gruppen brukere av skjermlesere mennesker som kan se, men som har lærevansker som er avhengige av at lyd og tekst på skjermen matcher. Faktisk hjelper disse flerfoldige informasjonsstrømmene at mennesker med lærevansker å kognitivt forstå hva de ser. Når dette ikke matcher blir dette et forvirringsmoment. 

11. Motion Actuation (A) –

Mange mobilapper og nettsteder krever fysisk handling i tillegg til å trykke og klikke, som risting og vipping, som kan presentere en utfordring for besøkende med forskjellige  funksjonshemminger. Med det sagt, burde design tillate at denne funksjonen kan utføres med komponenter i brukergrensesnitt som erstatter all fysisk handling. På en iPad etter å ha tastet inn teksten, kan du riste padden for å angre inntastingen. I tillegg, over iPad-tastaturet, vil du kunne finne en knapp som gjør den samme handlingen og brukeren kan skru av "rist for å avbryte" i innstillingene. 

12. Status Messages (AA) –

En statusmelding, som den som dukker opp når du leverer inn et skjema eller svarer på en undersøkelse, er det ofte så subtilt at det kan være vanskelig å legge merke til om noe skjedde, hvis du har dårlig syn eller kognitiv forstyrrelse for for behandling av informasjon. Statusmeldinger kan bli programmert til å bli annonsert gjennom en brukers assisterende teknologi slik at de kan være sikre på at enhver handling de utfører blir gjennomført. 

One mobile phone showing no status message and one showing a status message.

Konklusjon 

Nå som vi har gått gjennom de nye A og AA-kriteriene som presentert av W3C, har du kanskje en bedre forståelse for retningen tilgjengelighet kommer til å ta i de kommende årene. 

 

Ikke havn bakpå med digital tilgjengelighet: Meld deg på nå og få alle de siste nyhetene om WCAG 2.1, hvordan nye tilgjengelighetskriterier vil bli implementerte i EUs Web Accessibility Directive, og andre viktige utviklinger innen digital tilgjengelighet.

Sign up for regular accessibility updates