I et stadig mer konkurranseutsatt miljø innen høyere utdanning, er det mange universiteter som prioriterer digitalt studentengasjement for å få opp søkertall og gjøre studentene mer fornøyde. Men nå som studentene har tilgang til et bredt spekter av plattformer å engasjere seg på, kan det være vanskelig å finne ut om det dere gjør virker. Og selv om studentengasjementet øker, hvordan påvirker engasjementet målsetningene til institusjonen?

Det å forstå det digitale studentengasjement-landskapet krever en gjennomtenkt strategi, planlegging og smidighet. Det å være klar over hva studentengasjement er (og hvordan man måler det), er et godt sted å begynne.

Digital transformasjon innen høyere utdanning

Denne generasjonens teknologikyndige studenter forventer en sofistikert brukeropplevelse i alle online-interaksjoner, og en skoles nettsted er intet unntak. Universiteter over hele verden er midt inne i en digital transformasjon for å tilfredsstille disse forventningene. Transformasjonen kan deles opp i to komponenter:

 1. En rikholdig studentdatabase. Studentdata blir samlet inn fra digitale interaksjoner som nettsted-klikk og besøk, og så brukt til å avgjøre hvordan og når man bør kommunisere for å bedre studentens digitale opplevelse.
 2. Studentengasjement. Informasjonen i studentdatabasen gir mulighet til relevant kommunikasjon til rett tid og på rett sted (og på rett plattform).

Hva er digitalt studentengasjement?

Digitalt studentengasjement skjer på mange måter. Det inkluderer alle kontaktpunktene dere har med studentene på digitale plattformer. Det kan være alt som involverer en online-interaksjon, fra det å åpne og klikke på lenker i e-poster, til å søke på et studium. Det kan være studentveiledningstiltak, som det å svare på spørsmål, eller tiltak for å bevare universitetets merkevare og arv.

Siden digitalt studentengasjement kan være så mye, kan det virke overveldende å komme i gang med å analysere og spore det som blir gjort. Hvordan vet du hvilke tiltak som virker, og hvordan måles det egentlig?

Seks steg for å måle studentengasjement

Målinger er viktige for å forstå hvor godt institusjonen gjør det når det kommer til digitalt studentengasjement. Uten det kan dere ikke vite hva som fungerer og hva som ikke gjør det. For å være sikker på at målingene gir dere relevante svar, kan dere følge disse seks stegene for å øke studentengasjementet online.

Steg 1: Begynn med et studentreisekart og lag innhold

decorative image

Sett i gang universitetets arbeid ved å ta en nærmere titt på den utvidede studentreisen, fra søknad til uteksaminering. For å lage et autentisk studentreisekart, bør dere samarbeide med studenter, tidligere elever og ansatte. Ta med minst fire hovedetapper i studentreisen: (1) forståelse (2) evaluering (3) søknad og (4) etter opptak og fremmøte.

En kartlegging av studentreisen til nåværende og potensielle studenter viser de ulike veiene de kan velge for å utforske institusjonens digitale miljø. Det viser også de ulike fasene i studentenes livssyklus, og hvordan studenter interagerer med universitetet i hver av disse.

Etter å ha identifisert hver fase, lager dere relevant innhold til hver etappe, med sikte på viktige øyeblikk der studenter trenger støtte. På den måten kan universitetet være imøtekommende overfor studenter, og øke engasjementet. Nå er dere klare for neste steg.

Steg 2: Lag en plan for målinger

decorative image

Hvilken type digitalt studentengasjement du sporer, kommer an på både institusjonens mål og hvor studenten er i studentreisen. Uansett hvilke målinger dere følger med på, må dere lage en målingsplan for å finne ut om det dere gjør har effekt.

En målingsplan definerer de målingene dere ønsker å spore, hvilke plattformer som blir brukt når, og hva som er suksess for hver måling. Det er viktig å gjennomføre ytelsestester underveis, slik at dere hele tiden kan legge til rette for økt engasjement. I tillegg kan målingsplanen gi dere en pekepinn på hva som er suksess. Planen gjør altså at dere alle har de samme målene og standardene.

Steg 3: Vurder ytelsen på de viktigste plattformene

decorative image

Universiteter kan møte studenter gjennom en rekke kanaler, som e-post, chat-boter, tekstmeldinger og mobil-apper. Først bør dere fokusere innsatsen på to viktige kanaler: nettsted og sosiale media.

 • Nettsted—Designet og brukergrensesnittet er avgjørende for hvordan studenter ser på universitetet. Faktisk, ifølge en studie (engelskspråklig innhold) er et universitets nettsted “det ultimate uttrykket for en merkevare", en viktig del av studentopplevelsen, og kan i stor grad påvirke om en student velger å søke.

Se nettstedet fra studentenes perspektiv, slik at dere forstår hvordan det kan være for dem å bruke plattformen som verktøy. Still spørsmålet: Er nettstedet informativt, innbydende og lett å finne frem på?

 • Sosiale media—Dette er svært viktig for hvordan studenter ser på universitetet. Institusjoner bruker i større og større grad sosiale media-plattformer som Facebook, Twitter, YouTube og Instagram for å markedsføre studieprogram og holde kontakt med studenter. Det er svært viktig hvordan universitetet svarer på spørsmål og kommentarer fra potensielle studenter. Ta vare på sjansen!

Steg 4: Informasjonen er din venn

decorative image

Dataene som blir generert av de digitale plattformene inneholder informasjon om hva som virker og ikke virker, og hvilke områder som må optimaliseres. Tilgang til informasjon om studentengasjement kan hjelpe dere med å kommunisere med studenter gjennom automatiske svar med meningsfull informasjon (som lenken til et spesielt gradsstudium) når studenten trenger det. Når dere jobber i et så komplekst datamiljø, kan dere lage student-personas for lettere å lage strategier for engasjement.

La oss si at universitetet ønsker å redusere frafallet blant førsteårsstudenter. Da må dere samle student-data, sånn som karakterer og oppmøteregistre fra egne arkiver. Så må dere holde denne informasjonen opp mot studentenes demografiske data. Da kan dere lage en studentfrafallsprofil, og se i hvilke etapper av studentreisen de oftest faller fra.

Nå kan dere rette kommunikasjonen inn mot studenter som passer den profilen i de mest risikable etappene av studentreisen deres. For å hjelpe dem med å komme a jour før eksamen, for eksempel, kan dere sende informasjon om ekstra læringsressurser, økonomisk støtte eller støtte fra medelever.

Husk at informasjon bare er nyttig så lenge den stemmer. Vær derfor nøye med bare å bruke rene data som har blitt validert. Nå kan dere sette i gang med nøyaktig å måle det dere gjør for å øke engasjementet.

Steg 5: Mål alt, og se etter mønster

decorative image

Mange universiteter har en tendens til å fokusere på den store "send inn søknad"-handlingen. Men det finnes andre kontaktpunkt som er viktige for universitetet, som:

 • Frafallsrate og gjennomføringsrate
 • Tid det tar å fullføre studier
 • Sporing av akademiske prestasjoner
 • Påmeldinger til informasjonsmøter og omvisning på campus
 • Studenter som tar kontakt med forelesere og ansatte
 • Donasjoner fra tidligere elever

Så dykk ned i det digitale analysesystemet på jakt etter mønster i studentengasjementet. Vet dere hvor lang tid det tar for en student å fullføre en ønsket handling underveis i reisen? Er det noen sider eller noe markedsføringsmateriale som tiltrekker seg flere studenter og skaper engasjement mer effektivt enn andre? Finnes det tydelige luker i engasjementet? Finnes det sperrer? Ved å svare på slike spørsmål kan dere sette nye referanseverdier, og begynne å optimalisere.

Steg 6: Optimaliser den digitale studentopplevelsen

decorative image

Nå som dere har samlet, analysert og målt alle de digitale studentengasjement-dataene, kan dere bruke dem til å optimalisere det digitale nærværet til institusjonen. Dette betyr å oppdatere nettstedets innhold og funksjoner, slik at dere kan tilby målrettet, relevant informasjon, og hjelpemidler, til studenter som trenger det. Ikke glem å ha med tydelige, åpenbare oppfordringer til handling, som "Søk nå"-knapper.

Normalt bør de digitale ressursene:

 • Appellere til et bredt spekter av besøkende
 • Være intuitive og ryddige
 • Tilby enkel oppbygning og navigasjon
 • Inneholde relevant innhold og kontaktpunkter

Med et digitalt analyseverktøy kan dere se hvilket innhold og hvilke funksjoner på nettstedet som studenter faktisk ser på, søker etter og bruker. For eksempel kan dere finne ut at det er mer effektivt med en kontakt-knapp enn en e-postliste, dersom det er respons dere er ute etter.

Studentengasjementets bunnlinje

Studentengasjement-strategier forandrer seg. Selv om tradisjonelle metoder fortsatt er både effektive og populære, er studenter i større og større grad avhengige av universitetenes digitale tilbud. Og dersom dere ikke måler tiltakene, går dere glipp av innsikt som kan bidra til å forbedre den digitale studentopplevelsen, og potensielle sjanser til forbedret merkevare og anseelse.

For universiteter handler digital transformasjon om å utnytte informasjon for å forstå behovene til studentene og prosessene de går gjennom. For å sikre en varig forbedring bør dere måle studentengasjement-data og gjennomføre ytelsestester med eget analyseverktøy. For å se hvordan dere gjør det sammenlignet med konkurrentene, kan dere sammenligne egne data med bransjestandarder.

Men inntil videre kan disse seks stegene gi dere en god start!