Test tidlig og ofte. Dette klassiske mottoet stemmer når det gjelder å vedlikeholde et universelt utformet nettsted.

Men det kan være vanskelig å vite hvor man begynner, og hvordan man sikrer gode resultater. Det finnes mange gratisverktøy og automatiske kontroller online, og selv om de kan fungere fint til å fastslå opplagte problemer, holder de ikke om du vil fange opp de dypere problemene på nettstedet.

Det finnes tre tilnærmingsmåter når det gjelder revisjon og vedlikehold av universell utforming på nett:

 • Manuell testing i dybden
 • Automatisert testing ved bruk av egnet software-løsning
 • En hybrid tilnærming som kombinerer manuelle og automatiserte metoder

Her skal vi se på fordelene ved hver testmetode, slik at du kan avgjøre hvilken som passer best for ditt foretak.

Manuell testing av universell utforming  

decorative image

Manuell testing av universell utforming krever at en person eller et team leter gjennom sider eller kode etter problemer som angår universell utforming.

Manuell testing er mest effektivt for å sjekke kompatibilitet med:

 • Hjelpeteknologi, f.eks. skjermlesere
 • Tastaturnavigasjon
 • Plugins til nettlesere, f.eks. HTML og JavaScript

Viktigste fordeler: Fordelene ved manuell testing er at kunnskap om hjelpeteknologi, og det trente øyet, kan fange opp problemer som automatiserte verktøy ikke fanger opp. Selv om foretaket ikke selv besitter kunnskap om universell utforming, finnes det tilbydere av manuelle testtjenester. De kan gi deg tilgang på eksperter innen universell utforming som kan gå gjennom nettstedet ditt.  

Brukertesting 

En av de mest effektive måtene å utføre manuelt søk etter problemer ved universell utforming, er å få hjelp av mennesker med funksjonsnedsettelser. Deres førstehåndserfaring med nettstedet ditt er uvurderlig, og fører sannsynligvis til at du oppdager feil ved nettstedet som du ellers ville ha oversett.

Når du utfører tester, bør du alltid planlegge godt og passe på at testpersonen er komfortabel. Da får du resultater som kan brukes. Her er noen ting du bør tenke gjennom før du utfører tester:

 • Ha en klar målsetning for hvilke resultater du ønsker å komme frem til.
 • Gjør klar testmaterialet og sørg for at hjelpeteknologien virker (f.eks. skjermlesersoftware).
 • Skap et komfortabelt og stille miljø, slik at du er sikker på å unngå avbrytelser.
 • Vær nøye på å observere, og ta til deg all feedback. Ikke gå ut fra at tilbakemeldinger fra en person med en funksjonsnedsettelse gjelder for alle mennesker med funksjonsnedsettelser.
 • Vurder å ta opp testøktene, slik at du kan spore og rapportere fremgang.

For å få et raskt overblikk over brukertesting, les teksten vår om å Ha med folk med funksjonsnedsettelse i brukertesting 

Det er viktig å huske at selv om brukertesting kan være effektivt for å gi deg innsikt i problemer med universell utforming, fanger det ikke opp alt. Prøver du å oppnå samsvar med regler om universell utforming som EUs Webdirektiv om universell utforming, må du være sikker på at du følger de kravene som gjelder for deg. 

Automatisert testing av universell utforming 

Decorative image

Automatisert testing av universell utforming bruker programvare til automatisk å sjekke nettsidene og dokumentene dine. Disse automatiserte løsningene gjør det ved å skanne koden til nettstedet ditt for å finne klare feil eller flagge potensielle problemer som du kanskje bør se på. Vanligvis sjekker slik automatisert programvare nettstedet i forhold til en anerkjent standard som Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG).

Viktige fordeler: Det å bruke en automatisert løsning sparer deg for den tiden det tar å se gjennom linjer med kode. Det gjør det også lettere å sette fingeren på gjentakende feil, som kan være svært viktig.

En fordel som kanskje ikke er så tydelig, er den treningen foretaket ditt får av det. En automatisert kvalitetsløsning for universell utforming flagger ikke bare feil, men guider deg og gir deg opplæring i problemer med den universelle utformingen. Det betyr at dess flere tester du kjører, dess dypere innsikt i universell utforming vil du få.

En ideell automatisert testløsning bør også inneholde verktøy som gjør det mulig for deg å spore fremgang, prioritere oppgaver og lage rapporter. Siden rapportering er en så viktig komponent i det å opprettholde samsvar med regler for universell utforming, så sparer du mye tid på å ha et verktøy som automatisk kan generere pålitelig statistikk som sporer fremgangen din.

Hybrid testing av universell utforming  

Decorative Image

Universell utforming krever samarbeid, fordi det er et problem som angår ulike avdelinger, som web, innhold, design og QA. Det å bruke en hybrid miks av manuell og automatisert testing av universell utforming, gir deg derfor fleksibiliteten som trengs for å oppnå et universelt utformet nettsted så effektivt som mulig.

Viktige fordeler: Hybrid testing av universell utforming utnytter fordelene ved automatisert og manuell testing, ved at foretak kan tilpasse testingen i forhold til egne behov og målsetninger. Dersom du, for eksempel, ikke har folk som kan universell utforming i staben din, og manuell testing ikke er et alternativ, så kan automatisert programvare ta seg av grovarbeidet. Den manuelle arbeidsmengden blir dermed redusert, og det blir lettere å utføre oppgaven selv.

Andre ting du bør vurdere når du kartlegger en hybrid tilnærming til testing:

 • Størrelsen på nettstedet ditt
 • Antall nettsted du har ansvar for
 • Hvor universelt utformet Content Management-systemet (CMS) ditt er

Assistert testing 

Assistert testing er en semi-automatisert måte å teste på, der du svarer på spørsmål som hjelper programvaren med å diagnostisere webinnholdet ditt.

Denne typen testing er et godt eksempel på hvordan automatisert testing og manuell testing kan kombineres for å oppnå gode resultater. Det gir deg brukervennligheten til automatisert testing, i tillegg til evnen til å fininnstille resultatene med menneskelig kunnskap.

Fordelene ved assistert testing er at du ikke trenger å være ekspert på universell utforming. Med grunnleggende kunnskap kan hvem som helst i teamet ditt bruke denne løsningen for å teste raskere, samtidig som det oppnås større innsikt i problemer ved den universelle utformingen.

Hvordan du velger rett metode for ditt foretak 

Det å teste nettstedet ditt for problemer ved den universelle utformingen er en pågående prosess som bør være en del av rutinene. Derfor er det så viktig å snakke med de ulike teamene (web, QA, innhold og design) helt fra begynnelsen av. Det er jo de som kommer til å jobbe tettest på oppgavene med universell utforming av nettstedet ditt.

Når du velger de rette testmetodene for ditt foretak, må du ikke velge mellom det ene eller det andre. For å få best mulig resultat bør du prøve å blande automatisert og manuell testing, avhengig av hvilke behov du har, antall nettsteder du skal teste, budsjettet ditt og foretakets kunnskap om universell utforming.

La oss gå gjennom noen ulike scenarier som viser hvordan automatisert og manuell testing kan fungere sammen

Automatisert testing i den tidlige fasen 

Du bør velge en bunn-opp-tilnærming som krever at all kode blir kontrollert med et automatisert verktøy for universell utforming, som Siteimprove Accessibility Checker Chrome Extension, før du legger en plan. Ved å legge et solid grunnlag med automatisert testing tidlig i utviklingsprosessen, kan du ta problemer ved roten. Dersom du har ansvar for nettsteder med mange sider, kan dette enkle bidraget til arbeidsprosessen spare foretaket for timevis med manuelt arbeid. Sett i forhold til om du hadde måttet ordne opp i problemene etter at koden var implementert på nettstedet. 

Følg opp med rutinemessig manuell testing 

Det betyr altså ikke at du bør slutte helt med manuell testing. Du bør lage en plan for jevnlige brukertester. Denne manuelle testmetoden er er en måte å vurdere nettstedets virkelige brukervennlighet, fra et menneskelig perspektiv som ikke kan erstattes av programvare. Slik kan du være trygg på at arbeidet du legger ned med å designe et universelt utformet nettsted, virkelig fører til den beste brukeropplevelsen for dine besøkende.  

Følg med på utviklingen med automatiserte testverktøy 

I den hektiske hverdagen er det lett å utsette det å følge med på og dokumentere utviklingen. Men når det er tid for å rapportere til ledelsen, blir du tvunget til å spore tilbake for finne dokumentasjon. Det er derfor et automatisert testløsning med innebygde rapporteringsverktøy er essensielt. Med disse automatiserte løsningene kan du spore problemer, fordele oppgaver og dokumentere resultater i en og samme løsning.  

Uansett hvilken testmetode, eller kombinasjon av metoder, du velger, så kan du være sikker på å oppnå en bedre forståelse av universell utforming, og være på god vei til å lage en inkluderende brukeropplevelse som alle kan nyte godt av. 

Vil du komme i gang med å teste nettstedet ditt? Prøv Siteimprove Accessibility Checker for å kontrollere nettstedet ditt for problemer med universell utforming, og se resultatene med en gang.