Det har blitt gjort svært mye forskning på hvordan sideopplevelsen påvirker brukernes oppførselBrukere ønsker at nettsteder skal laste raskt og være mer mobilvennlige og intuitive. I tillegg kan sideopplevelsen føre til at de besøkende endrer oppfatning om en merkevare (enten i positiv eller negativ retning), som til syvende og sist kan påvirke hvordan en bedrift lykkes.

Sideopplevelse har blitt så viktig at Google nylig kunngjorde en oppdatering av søkealgoritmen deres, som vil ta spesifikke målinger av sideopplevelse med i betraktningen når det gjelder rangering av nettsteder.

Som en del av denne oppdateringen, har Google introdusert en ny veiledning til hvordan man måler sideopplevelsen fra brukerens perspektiv. Denne inneholder også et sett med målinger som du kan bruke for å ytelsesteste nettstedet ditt. Dette initiativet blir kalt Core Web Vitals 

Denne oppdateringen kommer ikke før i 2021, og Google kommer til å gi beskjed seks måneder før forandringene blir implementert. Så det er rikelig med tid til å forberede seg.

Hvorfor sideopplevelse er viktig

Helt tilbake i 2018 avslørte Google at de bruker de bruker en sides hastighet på mobil som en viktig rangeringsfaktor, og slik ga de mer synlighet og trafikk til nettsteder som tilbyr den raskeste og enkleste mobil-opplevelsen.

Google tar altså hastighet og opplevelse med i betraktningen, men det gjør brukere også. Flere studier har vist at forbrukerne ikke bare forventer en jevnt over rask opplevelse på nett. De vurderer også ytelsen til et nettsted som en viktig faktor i vurderingen av om de skal anbefale tjenesten til venner eller kollegaer.

Så mange som 66% av nettkundene sier at nettstedets ytelse påvirker hvordan de ser på bedrifter, og 33% av disse kundene har et negativt inntrykk av bedrifter med trege nettsteder. 

Dersom forbrukere må vente på at en side skal laste, kan de ikke gjøre noe meningsfullt på siden. Dersom siden lastes, men brukerne opplever treghet når de prøver å interagere med sideelementer, oppfatter de det som en avbrytelse som hindrer dem i å få utført det de ville på siden.

Sideopplevelse betyr noe for både forbrukere og bedrifter, som er grunnen til at Google legger det til blant faktorene som avgjør søkerangeringen. Nedenfor skal vi prøve oss på å forklare de nye måleparametrene som fokuserer på brukeropplevelse.

Parametre som vil bli brukt til å måle sideopplevelse

De parametrene som Google skal bruke til å måle sideopplevelse, er det de kaller Core Web Vitals. Ifølge Google er disse parametrene “et sett med brukerfokuserte parametre fra den virkelige verden, som måler viktige aspekter av brukeropplevelsen”. I bunn og grunn skal disse parametrene indikere hvordan brukere opplever en side, og det å optimalisere for dem bør skape en bedre brukeropplevelse totalt.

Largest Contentful Paint (LCP)  

Denne parameteren måler antatt lastehastighet, altså hvor raskt en side laster og gjengir de største innholdselementene som er i brukerens synsfelt ved første innlasting. LCP er helt enkelt en sjekk om det har blitt lastet tilstrekkelig innhold til at brukere kan interagere med det.

First Input Delay (FID)  

FID måler tiden fra en bruker først interagerer med en side til nettleseren svarer. FID er svært viktig for brukeropplevelsen, fordi en forsinkelse i nettleserens respons kan føre til at brukeren forlater nettstedet i frustrasjon.

Cumulative Layout Shift (CLS)

Denne parameteren måler visuell stabilitet. Dårlig visuell stabilitet er når elementer på siden endrer seg på måter brukere ikke forventer seg, og på den måten virker forstyrrende på interaksjonene deres. Se for deg at du prøver å klikke på knappen, og så flytter den seg plutselig, slik at du klikker på noe annet. Andre ganger kan uventede endringer i layout til og med gjøre skade. En bruker kan for eksempel ende opp med å kjøpe noe i stedet for å annullere bestillingen. Slike endringer kan føre til både frustrasjon og skade på merkevaren.

Sammen måler disse parametrene om brukeropplevelsen følger de 3 budene til den store UXvære anvendbar (LCP), nyttig (FID), og pen (CLS).

De angitte tersklene for hver parameter avgjør om nettstedet ditt gjør det bra, trenger forbedring eller gjør det dårlig.

Parametre for sideopplevelse kommer til å påvirke søkerangeringene

Som nevnt kommer Core Web Vitals til å påvirke søkerangeringene i 2021. Forhåpentlig kommer dette ikke til å ha  stor innvirkning  SEO-strategien din. SEO har lenge handlet om å skape en brukeropplevelse av høy kvalitet gjennom relevant innhold av høy kvalitetrask lastetidosv 

Med denne oppdateringen beveger Google seg i retning av en enda mer enhetlig tilnærming til å måle brukeropplevelse, og samtidig gi webmastere, markedsførere og bedrifter insentiv til å tilby kvalitetsopplevelser. For å passe på at nettstedet ditt blir høyt rangert i Googles søkeresultater må du følge med på og forbedre disse parametrene.

Du kan ikke forbedre det som ikke blir målt

For å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet ditt, må du måle, spore og forbedre de parametrene (LCP, FID, and CLS). Ikke få panikk, det finnes brukervennlige verktøy, som Siteimprove Performance, som kan gjøre det lett for deg å spore parametrene, forbedre brukeropplevelsen og vedlikeholde forbedringene dine over tid. 

Så snart du har et system for å analysere og rapportere fremgang, er det på tide å begynne å planlegge hvordan du forbedrer sider som gjør det dårlig. Nedenfor ser du noen praktiske tips til å forbedre disse nye parametrene fra Google.

Hvordan kan jeg forbedre Largest Contentful Paint (LCP)? 

 grunn av måten LCP blir målt og generert, er det et par nøkkelområder du kan optimalisere og forbedre for å gi denne parameteren et løftSom nevnt ovenfor gir LCP en indikasjon  hvor lenge en bruker  vente  at det største innholdselementet blir lastet og gjengitt. Det som i hovedsak påvirker LCP negativt, er: 

 • Trege og ikke-optimaliserte servere
 • Skript og CSS-filer som blokkerer gjengivelsen
 • Lastetiden til spesifikke elementer
 • Det å være avhengig av uoptimalisert gjengivelse på klientsiden

Hvordan kan jeg forbedre First Input Delay (FID)?

FID, som navnet antyder, måler tiden det tar fra en bruker gir en input, til det øyeblikket siden reagerer og gir feedback til brukeren. Dette er nært knyttet til brukerens opplevelse av respons og interaktivitet på siden. Hovedmåtene å forbedre FID handler om å justere skriptene på siden, fordi siden ikke takler input fra brukeren samtidig som hovedtråden er opptatt. Noen eksempler på hvordan dette kan forbedres:

 • Redusere tiden som blir brukt på å kjøre Javascript på siden
 • Utsette ubrukt Javascript som kanskje ikke er nødvendig for alle brukere
 • Minimere ubrukte polyfills, og bare bruke dem når det er helt nødvendig 

Hvordan kan jeg forbedre Cumulative Layout Shift (CLS)?

CLS måler, som nevnt over, antall uventede endringer i layout som brukere av siden opplever, i tillegg til den samlede stabiliteten til innholdet på siden. Dette kan være utrolig frustrerende for brukere, og kan ødelegge brukerens opplevelser på siden. Den mest effektive måten å forbedre CLS handler om visuelt medieinnhold på siden, om teknikkene som blir brukt for å plassere det, og om webfonter. Noen eksempler på hvordan du raskt kan forbedre CLS:

 • Pass på at alle bilder har en spesifisert størrelse, helst ved å bruke CSS-bokser for størrelsesforhold
 • Vær påpasselig med plasseringen av annonser, iframes og innebygde elementer
 • Unngå å sette dynamisk innhold inn over eksisterende innhold, for det føre til reflow og justering av eksisterende innhold på siden
 • Pre-loading av viktige web-fonter for å unngå at layouten endres og at teksten blinker

Sideopplevelse og SEO-strategien din

Det å tilby en god on-page-opplevelse er svært viktig, men du bør ikke neglisjere de andre søylene i SEO-strategien din som handler om ytelse og synlighet for søkemotorer, som:

 • En grunnleggende SEO strategi som du kan supplere med høykvalitetsinnhold som gir verdi til brukerne dine og svarer til deres forventninger 
 • Et nettsted som er i teknisk god stand  
 • En naturlig beholdning av backlinks av høy kvalitetsom du bygger videre  og vedlikeholder  
 • En plan for å handle når nye søkeordsmuligheter byr seg 
 • Et godt organisert informasjonssystem  nettstedet 
 • En tydelig forståelse av hva konkurrentene dine gjør innen SEO  
 • Den rette SEO-teknologien