Det har blitt gjort svært mye forskning på hvordan sideopplevelsen påvirker brukeradferd. Brukere ønsker at nettsteder skal laste raskt, og være mobilvennlige og intuitive. I tillegg kan sideopplevelsen føre til at de besøkende endrer oppfatning om en merkevare (enten i positiv eller negativ retning), som til syvende og sist kan påvirke hvordan bedriften lykkes.

Sideopplevelse har blitt så viktig at Google nylig kunngjorde en oppdatering av søkealgoritmen deres, som vil ta spesifikke målinger av sideopplevelse med i betraktningen når det gjelder rangering av nettsteder.

Som en del av denne oppdateringen har Google introdusert en ny veiledning til hvordan man måler sideopplevelse fra brukerens perspektiv. Denne inkluderer et sett av parametre som kan hjelpe deg med å teste sideytelsen. Initiativet blir kalt Core Web Vitals. Oppdateringen vil skje i mai 2021.

Hvorfor sideopplevelse er viktig

Helt tilbake i 2018 avslørte Google at de bruker nettsiders hastighet på mobil som en viktig rangeringsfaktor. Dette gjør at de raskeste og mest mobilvennlige nettsidene får mest synlighet og trafikk.

På samme måte som Google tar hastighet og opplevelse med i betraktningen, gjør brukere det også. Flere studier har vist at forbrukerne ikke bare forventer en jevnt over rask opplevelse på nett, men også anser ytelsen til et nettsted som en viktig faktor for hvorvidt de vil anbefale tjenestene til venner og kolleger.

Så mange som 66% av nettkundene sier at nettstedets ytelse påvirker hvordan de ser på en bedrift, og 33% av disse kundene har et negativt inntrykk av bedrifter med trege nettsteder.

Dersom forbrukere må vente på at en side skal laste, kan de ikke gjøre noe meningsfullt på siden. Dersom siden lastes, men brukerne opplever treghet når de prøver å samhandle med sideelementer, oppfatter de det som en avbrytelse som hindrer dem i å få utført det de ønsker.

Sideopplevelse er viktig for både forbrukere og bedrifter, og det er derfor Google inkorporerer det blant søkerangeringsfaktorene. Nedenfor skal vi prøve å forklare de nye måleparametrene som fokuserer på brukeropplevelse.

Parametrene som vil bli brukt til å måle sideopplevelse

De parametrene som Google skal bruke til å måle sideopplevelse utgjør det Google kaller Core Web Vitals. Ifølge dem er dette “et sett med brukerfokuserte parametre fra den virkelige verden, som måler viktige aspekter av brukeropplevelsen”. I hovedsak skal parametrene indikere hvordan brukere opplever en side, og det å optimalisere for dem bør skape en bedre total brukeropplevelse.

Largest Contentful Paint (LCP)

Denne beregningen måler antatt lastehastighet. Altså hvor raskt en side laster og gjengir de største innholdselementene som er synlige for brukeren ved første innlasting. LCP sjekker ganske enkelt om nok innhold har blitt gjengitt til at brukere kan engasjere seg med det.

First Input Delay (FID)

FID måler forsinkelse når en bruker interagerer med en side. Det er altså tiden det tar nettleseren å fullføre en handling. For eksempel tiden fra når en bruker klikker på en lenke til nettleseren faktisk er i stand til å svare på forespørselen. FID er svært viktig for brukeropplevelsen, for en forsinkelse i nettleserens respons kan føre til at brukeren forlater nettstedet i frustrasjon.

Cumulative Layout Shift (CLS)

Denne beregningen måler visuell stabilitet. Altså om elementer på en side forskyves på måter som brukeren ikke forventer, og som dermed forstyrrer interaksjonene deres. Tenk deg at du prøver å klikke på knappen, og den plutselig beveger seg eller forsvinner, slik at du ender opp med å klikke på noe helt annet. Andre ganger kan uventede layoutskift til og med gjøre reell skade. For eksempel hvis brukeren ender opp med å kjøpe noe i stedet for å kansellere en ordre. Denne type forskyvelser kan forårsake frustrasjon og skade merkevaren din.

Sammen måler disse beregningene om brukeropplevelsen følger de 3 budene til den store UX: å være brukbar (LCP), nyttig (FID) og pen (CLS).

De angitte tersklene for hvert parameter avgjør om nettstedet ditt gjør det bra, trenger forbedring eller gjør det dårlig.

Sideopplevelse-parametre vil påvirke søkerangeringene

Som nevnt kommer Core Web Vitals til å påvirke søkerangeringene i 2021. Forhåpentligvis vil denne endringen ikke påvirke SEO-strategien din så mye. SEO har lenge handlet om å skape en god brukeropplevelse gjennom høy kvalitet, relevant innhold, rask lastetid osv.

Med denne oppdateringen beveger Google seg mot en enda mer helhetlig tilnærming til å måle brukeropplevelse, og samtidig gi webmastere, markedsførere og bedrifter insentiv til å tilby kvalitet. For å sikre at nettstedet ditt blir høyt rangert i Googles søkeresultater, må du følge med på, og forbedre, disse parametrene.

Du kan ikke forbedre det som ikke blir målt

For å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet ditt, må du måle, spore og forbedre disse parametrene (LCP, FID og CLS). Ikke få panikk. For det finnes brukervennlige verktøy, som for eksempel Siteimprove Performance, som kan hjelpe deg med enkelt å spore disse parameterene, forbedre brukeropplevelsen og opprettholde forbedringene over tid.

Når du har et system for å analysere og rapportere fremdriften din, er det på tide å planlegge hvordan du kan forbedre sider som gjør det dårlig. Nedenfor finner du noen praktiske tips til å forberede deg på de nye parametrene fra Google.

Hvordan kan jeg forbedre Largest Contentful Paint (LCP)?

På grunn av måten LCP blir målt og generert, er det et par nøkkelområder du kan optimalisere og forbedre for å gi denne parameteren et løft. Som nevnt ovenfor, gir LCP en indikasjon på hvor lenge en bruker må vente på at de største innholdselementene blir lastet og gjengitt. Det som i hovedsak påvirker LCP negativt, er:

 • Trege og uoptimaliserte servere 
 • Skript og CSS-filer som blokkerer gjengivelsen
 • Lastetiden til spesifikke elementer 
 • Avhengighet av uoptimalisert gjengivelse fra klientsiden

Hvordan kan jeg forbedre First Input Delay (FID)?

Som navnet antyder, måler FID tiden det tar fra en bruker gir en input, til det øyeblikket siden reagerer og gir feedback til brukeren. Dette er nært knyttet til brukerens opplevelse av respons og interaktivitet på siden. Hovedmåtene å forbedre FID på, er knyttet til justering av skriptene på siden. dette fordi siden ikke kan håndtere inndata fra brukeren mens hovedtråden er opptatt. Noen eksempler på hvordan dette kan forbedres:

 • Reduser tiden som blir brukt på å kjøre Javascript på siden 
 • Utsett ubrukt Javascript som kanskje ikke er nødvendig for alle brukere
 • Minimere ubrukte polyfills, og bruk dem kun når det er helt nødvendig

Hvordan kan jeg forbedre Cumulative Layout Shift (CLS)?

Som nevnt over, måler CLS antall uventede endringer i layout som brukere av siden opplever, samt den visuelle stabiliteten til sidens innhold som helhet. Dette kan være utrolig frustrerende, og kan ødelegge brukerens opplevelse av siden. Den mest effektive måten å forbedre CLS handler om webfonter, visuelt medieinnhold på siden og teknikkene som blir brukt for å plassere det. Her er noen eksempler på hvordan du raskt kan forbedre CLS:

 • Sikre at alle bilder har angitt dimensjoner, fortrinnsvis ved hjelp av CSS-sideforholdsbokser
 • Vær påpasselig med plasseringen av annonser, iframes og innebygde elementer
 • Unngå å sette inn dynamisk innhold over eksisterende innhold, da dette vil føre til endring i tekstflyt og justering av det eksisterende innholdet på siden
 • Pre-loading av viktige webfonter for å unngå layoutendringer og blinkende tekst

Sideopplevelse og din SEO-strategi

Det å tilby en god on-page-opplevelse er svært viktig. Men du bør ikke overse de andre pilarene i SEO-strategien din som handler om ytelse og synlighet i søkemotorer, som for eksempel:

De neste stegene

Brukere vil at nettsider skal laste raskt, være mobilvennlige, intuitive og tilgjengelige. I tillegg kan sideopplevelsen gjøre at de besøkende endrer oppfatning om en merkevare (enten i positiv eller negativ retning), som til syvende og sist kan påvirke om en bedrift lykkes.

En universelt utformet sideopplevelse av høy kvalitet er avgjørende for å forhindre tapt salg, bedre rangering i søkemotorer og bekrefte bedriftens rykte som et digitalt inkluderende foretak. Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan en inkluderende opplevelse på nettstedet ditt kan påvirke SEO-rangeringen din, i forkant av Google algoritmeoppdatering, Core Web Vitals.