EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder i offentlig sektor, også kjent som Web Accessibility Directive (WAD) eller Directive 2016/2102, krever at alle etater i offentlig sektor publiserer en tilgjengelighetserklæring på nettstedene sine.

Men hva betyr denne lovreguleringen for deg? Og viktigere, hvordan skriver du en erklæring til nettstedet eller en mobilapp?

Er jeg nødt til å skrive en tilgjengelighetserklæring?

Webdirektivet om universell utforming gjelder alle nettsteder og apper som blir publisert av offentlig sektor på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Dette inkluderer:

 • Offentlig administrasjon
 • Domstoler
 • Politiavdelinger
 • Sykehus
 • Universiteter
 • Skoler
 • Biblioteker

Selv om du ikke klarer å oppfylle alle kravene om universell utforming, utenom de få unntakene i direktivet, må du likevel lage en erklæring.

Dersom du er en kringkaster eller en ikke-statlig organisasjon (NGO) som ikke tilbyr essensielle tjenester som mennesker med funksjonsnedsettelser har behov for, så gjelder ikke kravene om universell utforming deg. Da slipper du å skrive en tilgjengelighetserklæring.

Når må jeg ha erklæringen ferdig?

Tilgjengelighetserklæringen bør være publisert på nettsteder og mobilapper innen fristen som er satt i direktivet.

Nettsteder som er laget etter 23. september 2018 bør allerede ha en tilgjengelighetserklæring.

For eldre nettsteder som er laget før 23. september 2018, og alle mobilapper, er fristene følgende:

 • 23 September, 2020: Tidsfrist for eldre nettsteder publisert før 23. september 2018
 • 23 June, 2021: Tidsfrist for alle mobilapper

Hvordan skriver jeg en tilgjengelighetserklæring?

EU-kommisjonen har publisert minimumskravene for hva en tilgjengelighetserklæring må inneholde. Enkeltland kan velge å innføre tilleggskrav, noe som betyr at du må dobbeltsjekke landets lover.

Website accessibility statement example

Her har du en oppsummering av hva EU-kommisjonen sier at tilgjengelighetserklæringen må inneholde, som et minimum:

1. Tilgjengelighetserklæring

En kort erklæring som skisserer etatens satsing på universell utforming av nettsted og mobilapper i samsvar med landets lover vedrørende universell utforming.

2. Samsvarsstatus

En oversikt over nettstedet eller appens samsvarsstatus, slik det er skissert i direktivet:

 • Nivå AAA - fullt samsvar
 • Nivå AA - delvis samsvar
 • Nivå A - ikke samsvar

Husk at samsvarsnivået viser til nettstedet som helhet, ikke til individuelle sider.

3. Ikke-tilgjengelig innhold

Dersom du har innhold som du ikke kan gi universell utforming, må du gi en oversikt over hvilket innhold som ikke er universelt utformet og hvorfor det ikke er det, og tilby universelt utformede alternativer til det innholdet.

Det finnes noen få akseptable grunnene til ikke å etterkomme reglene:

 • Tilfeller der det kommer i konflikt med nasjonalt lovverk
 • Uproporsjonal byrde, slik det er beskrevet i Artikkel 5 i Direktiv 2102
 • Innholdet ligger ikke innenfor lovverkets rammer (dvs. tredjepartsinnhold som verken er finansiert eller utviklet av det offentlige)

4. Ferdigstillelse av erklæringen

Du må oppgi datoen erklæringen ble skrevet, metodene du brukte for å ferdigstille erklæringen, i tillegg til datoen den sist ble revidert.

5. Tilbakemelding og kontaktinformasjon

Det er viktig at brukere kan kontakte deg for å be om informasjon, rapportere problemer eller gi feedback om nettstedet eller appens utforming.

Du bør oppgi en lenke til, og en beskrivelse av, den mest hensiktsmessige måten å kontakte vedkommende person eller avdeling som er ansvarlig for universell utforming i organisasjonen.

6. Håndhevingsprosedyre

I tilfeller der brukerne dine er misfornøyd med behandlingen av forespørselen eller tilbakemeldingen deres, har hvert enkelt land også en prosedyre for håndheving av regelverket. Denne prosedyren sikrer at en person eller offentlig etat har ansvaret for å sikre at foretaket ditt følger kravene til universell utforming.

Tilgjengelighetserklæringen skal inneholde en lenke til ditt lands håndhevingsprosedyre, samt en beskrivelse av denne.

I tillegg må du ha med kontaktinformasjonen til etaten eller personen med ansvar for håndheving, i tilfelle en misfornøyd bruker ønsker å kontakte dem vedrørende ditt samsvar med lovverket.

Hele kravspesifikasjonen for tilgjengelighetserklæringen finnes på alle EU-språkene på  nettstedet til EUR-Lex European Union Law.  

Trenger du hjelp til å skrive erklæringen? Du kan også prøve vår Accessibility Statement Generator, og enkelt lage en tilgjengelighetserklæring på få minutter.

Hvor publiserer jeg tilgjengelighetserklæringen?

EU-kommisjonen anbefaler legge ut erklæringen på en standardisert URL.

En link til tilgjengelighetserklæringen bør plasseres godt synlig på nettstedets hjemmeside, eller bli gjort tilgjengelig på alle sidene på nettstedet, for eksempel i bunnteksten.

For mobilapper må erklæringen være tilgjengelig på nettstedet til den offentlige etaten som utviklet den. Eller så kan du legge fram erklæringen sammen med annen informasjon som blir gjort tilgjengelig under nedlasting av appen.

Website accessibility statement example URL

Hvor ofte bør jeg oppdatere tilgjengelighetserklæringen?

Du bør oppdatere tilgjengelighetserklæringen jevnlig. Minst en gang i året, ifølge direktivet.

Det å skrive tilgjengelighetserklæring er bare et steg på veien for å være i samsvar med direktivet. Ønsker du en steg for steg oversikt over hvordan du gjør nettstedet klart for fristen nå i september, så les teksten vår Hvordan du forbereder ditt offentlige nettsted på fristen i EUs webdirektiv om universell utforming.