Mer bevissthet rundt vanskene ikke-universelt utformet digital teknologi skaper for folk med funksjonsnedsettelser, har ført til større etterspørsel etter universelt utformede nettsteder og flere reguleringer som gjelder universell utforming av apper og nettsteder.

Den 23 September 2020 kommer EU til å kreve at alle nettsteder i offentlig sektor følger standardiserte krav om universell utforming, med mål om å gjøre tjenester og informasjon tilgjengelig for alle. I Norge er det allerede et krav for både offentlig og privat sektor. 

Hva betyr dette for det private næringsliv i og utenfor EU? Det er flere grunner til at det ville være lurt av bedriften din å begynne med å planlegge for universell utforming. Men først er det viktig å forstå hva universell utforming er, og hvorfor det er viktig.

Hva er universell utforming på nett?

Universell utforming på nett er en måte å designe nettsteder, verktøy og teknologi slik at alle, inkludert mennesker med funksjonsnedsettelser, kan bruke dem så lett som mulig.

Det finnes ulike typer funksjonsnedsettelser man må vurdere når man designer nettsteder og digitale media:

 • Blindhet og svaksynthet
 • Døvhet og hørselstap
 • Begrenset bevegelighet
 • Talevansker
 • Nevrologiske begrensninger f.eks. Alzheimers, Parkinsons eller ømfintlighet for blinkende lys)
 • Kognitive begrensninger (f.eksg. lærevansker)

Decorative image

Når du lager et nettsted kan du bruke en rekke ulike design- og webutviklingsteknikker som hjelper folk med funksjonsnedsettelser med å navigere på nettstedet. Ved, for eksempel, å passe på at kontrasten mellom tekst og bakgrunn er stor nok, gjør du det lettere for svaksynte å lese teksten.

Hvorfor universell utforming er viktig

I EU lever 1 av 4 personer med en funksjonsnedsettelse eller langsiktige begrensninger i sine daglige aktiviteter. Selv om digital teknologi har gjort noen aktiviteter enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne, flytter mange produkter, tjenester og informasjon seg på nett uten å ha universell utforming i tankene.  Dårlig utformet og utilgjengelig teknologi gjør det vanskelig for mennesker med en funksjonsnedsettelse å delta i det daglige livet. 

Eldre forbrukere er en annen gruppe som har problemer med digital teknologi. Både kompliserte online-skjemaer, mangel på kontrast og dårlig organisert flyt i nettbutikker kan gjøre nettsted ubrukelige.

Eldre, og mennesker som lever med funksjonsnedsettelser, er helt avhengige av tilgang til offentlige tjenester på nett, som kontakt med fastlegen, kommunen eller politiet, og kan bli utsatt for fare av mangel på digital universell utforming.

Selv med hjelpeteknologi, som skjermleserprogramvare som leser innholdet på skjermen høyt for blinde og mennesker med nedsatt syn, kan et rotete nettsted med uklar tekst og manglende metadata-beskrivelser skape hindre som bør unngås.

Kort sagt, er ikke nettstedet tilgjengelig, utelukker du en betydelig prosentandel av befolkningen, noe som ikke bare truer retten mennesker med funksjonsnedsettelser har til like muligheter, men som også kan få konsekvenser for forretningen din.

Hvorfor selskapets nettsted bør bli universelt utformet

Hvordan påvirker universell utforming din forretning? La oss gå gjennom fordelene ved å designe og lage nettsteder med universell utforming i tankene.  

Nå et bredere publikum

Det finnes over en milliard mennesker med funksjonsnedsettelser i verden, og disse har en kjøpekraft beregnet til mer enn 6 billioner dollar. Ved å lage et universelt utformet nettsted, når du altså et bredere publikum og øker antall potensielle kunder.

Nå som de fleste i baby boom-generasjonen er 60 år eller eldre, kan vi regne med å se et økende antall kunder med kjøpekraft som begynner å oppleve tap av kognitive funksjoner innen 2030. Dette tapet inkluderer også dårligere hukommelse, i tillegg til vansker med å ta beslutninger. Næringslivet bør være klar til å ta imot denne gruppen med brukervennlige nettsteder som prioriterer tydelig tekst og rene, ryddige sider, og det bør være enkelt å bestille og betale i nettbutikker.

Vær i forkant av strengere regulering

Noen land har allerede tatt steg mot å regulere og kontrollere universell utforming på nett, hovedsakelig i offentlig sektor. I tillegg er det flere land som er i ferd med å innføre krav også til private bedrifter og organisasjoner.

EU Direktiv 2019/882 om krav til universell utforming for produkter og tjenester, for eksempel, prøver å gjøre det lettere handle med universelt utformede produkter og tjenester mellom medlemslandene, ved å harmonisere lovverket. Dette direktivet trådte i kraft 27. juni 2019, og vi kan forvente at medlemslandene tar det med inn i nasjonal lovgivning innen fristen 27. juni 2024.

Canada introduserte Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) i 2005, som krever at alle offentlige, private eller ideelle organisasjoner med mer enn 50 ansatte skal ha universelt utformede nettsteder innen januar 2021. De som ikke følger loven, risikerer dagsbøter på opptil 100 000 dollar. Ta en titt på vår komplette oversikt over Canadas lovgivning når det gjelder universell utforming. Der finner du mer informasjon om AODA og annen lovgivning i Canada.

Norge har tatt det ett skritt videre, ved å pålegge alle nettsteder, mobilapper, og selvbetjeningsmaskiner til å følge standarden “Universell utforming for IKT”. Det er verdt å merke seg at Norge har satt Digitaliseringsdirektoratet (difi) til jevnlig å utføre tilfeldige kontroller.

Vi kan forvente å se ytterligere utvikling i reguleringen av universell utforming, verden over, etter hvert som lovgivningen også kommer inn i digitalalderen.

Det er mye eksisterende offentlig politikk rundtom i verden som viser til Retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 or 2.1 Nivå AA som standardkravene for universell utforming. Istedenfor å vente på at myndighetene tvinger på deg tidsfrister, kan du få et forsprang ved å bli kjent med WCAG 2.1 nå.

Unngå risikoen for søksmål

I USA har det blitt registrert en økende mengde søksmål i tilknytning til universell utforming på nett, fra 814 søksmål i 2017 til minst 1204 søksmål i 2019.

Graph of accessibility lawsuits filed in US federal and state courts in 2019

Source: https://www.adatitleiii.com/2019/11/federal-website-access-lawsuit-numbers-increase-7-percent-in-2019-with-possible-bump-from-supreme-court-denial-of-cert-in-dominos/

En sak som har fått ekstra mye oppmerksomhet i media er søksmålet mot Domino’s Pizza. Guillermo Robles, som er blind, gikk til søksmål etter at han ikke klarte å bestille pizza gjennom nettstedet til Domino’s, selv om han brukte skjermleserprogramvare.

Robbie hevder at Domino’s ikke tilbød en tilgjengelig online-tjeneste som var jevngod med tjenestene et seende menneske fikk, og dermed tok fra ham rettigheter som beskrevet i loven the American Disabilities Act (ADA) avsnitt III.

Avsnitt III forbyr diskriminering på bakgrunn av funksjonsnedsettelse på steder som tilbyr såkalt public accommodation, som betyr foretak som tilbyr tjenester til offentligheten, som restauranter og kinoer.

Utfallet av saken var at Guillermo Robles vant mot Domino's Pizza. Det man kan ta med seg etter dette utfallet er at foretak må behandle universell utforming som om det var en lovpålagt nødvendighet, heller enn som noe som kan være kjekt å ha. Saken mellom Robles og Domino’s har vist at lover om universell utforming ikke alltid blir tolket likt. Men ved å fokusere på behovene til egne kunder med funksjonsnedsettelser, og å adressere de vanligste funksjonsnedsettelsene, kan du øke sjansen for at du unngår å bli saksøkt.

Bygg lojalitet til merkevaren ved å tilfredsstille etterspørselen ette sosial ansvarlighet

Ditt publikum i dag består av bevisste forbrukere, noe som betyr at de støtter foretak med sammenfallende verdier når det gjelder sosiale, miljømessige og politiske saker.

I en undersøkelse av Accenture i 2018, svarte 51 prosent av de unge fra 21 til 27 år at de heller ville handle hos en tilbyder som virkelig tok inkludering og mangfold seriøst, med tanke på alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Og hele 69 prosent av de unge mellom 28 og 37 år svarte at de heller ville velge en merkevare som viste inkludering og mangfold i sine reklamer, enn en merkevare som ikke gjorde det.

Selskaper har allerede tilpasset seg denne etterspørselen, ved å formidle sosial ansvarlighet med fokus på emner som bærekraft og mangfold. Men folk ser etter et ekte engasjement fra merkevarene de kjøper. Det betyr at en engangs-markedsføringskampanje ikke er nok.

Det er lurere å gjøre inkluderende verdier til en del av både merkevare, produkter og tjenester. Du kan for eksempel vise at du bryr deg om å skape en inkluderende brukeropplevelse ved å gjøre arbeid med universell utforming til en del av de daglige rutinene. Ellers risikerer du at de kundene som trenger tilgjengelige nettsteder, velger en annen tilbyder enn deg. I en studie fra Storbritannia i 2016 kom det frem at 71% av kundene med funksjonsnedsettelser forsvinner om nettstedet er for vanskelig å bruke. Men kunder med funksjonsnedsettelser har vist seg å være lojale kunder som bruker mer når du vinner deres tillit.

“82 % av deltakerne med spesielle behov sa at de brukte mer penger om nettstedet var mer tilgjengelig.”

Kilde: The Click-Away Pound Report 2016

 

Styrk brukeropplevelsen og bli mer innovativ

Universelt utformet design handler om brukervennlighet. Vi har allerede opplevd et skifte i retning av brukerfokusert design som prøver å forstå brukernes behov og oppførsel, for å å lage produkter som skaper en best mulig brukeropplevelse (UX). Designer du UX på nettstedet ditt med tanke på universell utforming, kan du heve brukervennligheten til nye høyder.

Moreover, designing for accessibility can lead to innovative solutions you might not have reached otherwise. As an interview with the Director of Google AI, Eve Andersson, highlights, tech that we all use today, such as voice control and autocorrect, started as features designed for people with disabilities to more easily use computers. This trickle-down effect, Andersson argues, demonstrates that solving today’s accessibility problems could lead to future tech breakthroughs that benefit society at large.  

I tillegg kan det å designe for universell utforming føre til innovative løsninger som du ellers ikke ville ha kommet frem til. I et intervju med direktøren for Google AI, Eve Andersson, understreker hun at teknologi som vi alle bruker i dag, som stemmestyring og autocorrect, begynte som egenskaper designet for at mennesker med funksjonsnedsettelser lettere kunne bruke datamaskiner. “Denne bonuseffekten”, sier Andersson, “viser at det å løse dagens problemer med universell utforming kan føre til gjennombrudd som gagner hele samfunnet.”

Et tilfelle der det å løse et problem med tilgjengelighet ubevisst førte til et slikt gjennombrudd, er Vint Cerfs bidrag til ARPANET-prosjektet i 1970-årene, som etter hvert ble dagens internett. Cerf hjalp til med å utvikle en av de tidligste formene for e-post, delvis fordi han har en hørselsnedsettelse, og ville kunne kommunisere bedre med kollegene. Selv om Cerfs funksjonsnedsettelse ikke var noe de tenkte på den gang, så ser han nå hvordan “universell utforming og brukervennlighet går hånd i hånd”. Han teknologisektoren til å inkludere universell utforming i designet av alle produkter.

Kom i gang med å bygge et universelt utformet nettsted

Leser du denne bloggen, så er du allerede på vei mot et universelt utformet nettsted. Du forstår universell utforming og hvorfor det er viktig.

Det neste steget er å kontrollere nettstedet ditt for problemer ved den universelle utformingen, kan du begynne med å lage en gjennomførbar plan.

Decorative image

Når du vurderer den universelle utformingen til nettstedet ditt, kan du se etter:

 • Rett sidestruktur
 • Nyttige sidetitler
 • Klar, enkel tekst
 • God fargekontrast
 • Ingen distraherende animasjoner eller blinkende lys
 • Universelt utformet lenketekst og lenker
 • Universelt utformet lyd, bilder og tekstet video
 • Universelt utformede dokumenter (PDF-er, Word dokument, regneark, osv.)

For å få en bedre forståelse for grunnleggende prinsipp for universell utforming, kan du bli med på vårt gratis online-kurs Grunnleggende universell utforming for internett.

Lurer du fortsatt på hvor du skal begynne? Ta en titt på blogginnlegget vårt Hvordan forberede nettsted i offentlig sektor på fristen i EUs webdirektiv om universell utforming. Der får du en steg for steg guide til hvordan du lager en plan for universell utforming. Selv om innlegget er beregnet på foretak i offentlig sektor og det refereres til webdirektivet, er det de samme stegene man må ta for å planlegge for universell utforming.