En av de vanligste feilene som gjøres når det gjelder å fremme og implementere digital inkludering, er å se på universell utforming som et raskt, løsbart prosjekt med start- og sluttdato, i stedet for å innlemme det i nettstedsprosessene.

Risikoer forbundet med å nedvurdere universell utforming til en engangsløsning kan være dårlig brukeropplevelse, tapt omsetning, skremme bort potensielle kunder, bøter eller søksmål

Hva er digital inkludering?

Digital inkludering betyr å gjøre nettet og andre digitale teknologier tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem. Selv om det også har en større betydning, bør strategien din ta utgangspunkt i universell utforming. Et universelt utformet nettsted kan brukes av alle. Alle besøkende på nettstedet ditt, uavhengig av evner, bør tilbys like opplevelser, enten de skal kjøpe et produkt, laste ned informasjon eller sende inn en forespørsel.

Den beste måten å skape en virkelig inkluderende digital opplevelse for alle besøkende på nettsiden din, er å implementere tilgjengelighet som konsept direkte inn i design- og utviklingsprosessen, slik at det behandles fortløpende, i stedet for å anse det som sisteskansen.   

Hvorfor universell utforming er en prosess, og ikke et prosjekt

Misforståelsen om at universell utforming er noe som kan legges til på et nettsted i etterkant, som et engangsprosjekt, er en av hovedårsakene til at et nettsteds tilgjengelighet forverres over tid.

Universell utforming og prinsippene for inkluderende design bør bakes inn i alle foretak som en del av prosessen. Likevel velger mange å legge det til i etterkant, ofte med mer fokus på å oppfylle lover og regler, enn å forbedre den faktiske brukeropplevelsen. Dette fører noen ganger til uforutsette konsekvenser for både bedriften og brukerne av nettstedet. I beste fall kan det resultere i nettstedinnhold og funksjoner som er mindre effektive for besøkende med funksjonsnedsettelser. Det kan også føre til ekstrakostnader hvis du må gå tilbake og gjøre endringer på et senere tidspunkt, eksempelvis å måtte ubedre hundrevis av lange PDF-filer som er utilgjengelige og inneholder viktig informasjon for kundene dine.

Det ofte først når man tilnærmer seg universell utforming på denne måten, at tilgjengelighetsproblemer kommer frem under kvalitetssikrings- eller brukerakseptfasen av et webprosjekt - eller til og med etter at en lansering har funnet sted. På dette tidspunktet kan komplekse tilgjengelighetsproblemer kreve en fullstendig overhaling av arbeidet som allerede er fullført.

Enten det gjelder kode, innhold eller design, er det bedre å implementere beste praksis innen universell utforming når arbeidet utføres, enn å kjøre en tilgjengelighetssjekk i etterkant. Da kan teamet ditt fullføre prosjekter raskere, mer effektivt og innenfor budsjett, på genuint universelt utformet vis. 

Fordelene ved å innlemme inkluderende designprinsipper fra starten av 

Å gjøre inkluderende design til et prinsipp for webdesign- og utviklingsprosessene dine er det etisk riktige å gjøre - men det har også andre fordeler.

 • Utforming med brukeropplevelsen i mente, inkludert universell utforming, skaper en bedre brukeropplevelse for alle brukere, ikke bare for personer med funksjonshemninger. Når det er i samkjørt med de andre markedsføringsinitiativene dine, kan det ha en positiv innvirkning, spesielt på søkemotoroptimaliseringsinnsatsen din, ettersom inkluderende designpraksis, for eksempel å legge til alternativ tekst til bilder, raske lastningstider og en logisk navigasjon anerkjennes og belønnes av søkemotorer som Google.
 • Tilgjengelige nettsider har en bredere målgruppe. I USA rapporterer Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at 61 millioner voksne amerikanere lever med en eller annen form for funksjonshemming. I større skala har rundt en milliard mennesker (15%) av verdens befolkning en eller annen form for funksjonshemming. 
 • En tilgjengelig nettside kan differensiere merkevaren din, hvilket øker konkurransefortrinnet ditt.
 • Ved å plassere inkluderende design i hjertet av arbeidsflytene dine, skaper du en mer effektiv og rimelige nettstedsprosess ettersom problemer identifiseres og løses tidligere, helst før de allerede går live.
 • Det reduserer din juridiske risiko ved å hjelpe deg med å overholde nasjonal tilgjengelighetslovgivning – på rett vis. Finn ut mer om ulempene ved «quick-fix» tilgjengelighetsløsninger nedenfor.

Tilgjengelighetsoverlegg (overlays) er ikke svaret. Her er grunnen.

Selv om fordelene er mange og håndgripelige er det ingen tvil om at det å jobbe mot universell utforming på nettet tar betydelig mye tid og krefter. Dette øker bare med størrelsen og kompleksiteten til et nettsted.

For å møte dette markedsbehovet har selskaper, som lover å gjøre et nettsted tilgjengelig ved hjelp av et quick-fix-overlegg eller tilgjengelighetswidgetter, dukket opp på «tilgjengelighets-scenen». Disse løsningene lover å gjøre nettstedet tilgjengelig umiddelbart, med minimal innsats (ofte med bare en enkelt linje kode satt inn), og umiddelbart være i full overensstemmelse med lovgivning som Americans with Disabilities Act (ADA), § 508 i Rehabiliteringsakten, det europeiske webtilgjengelighetsdirektivet og retningslinjer for tilgjengelighet av webinnhold (WCAG). I tillegg er det ikke nødvendig å gjøre det harde arbeidet - som å legge til universell utforming i nettstedsarbeidsflyter eller utbedre nettstedets kode. Hva er det ikke å like?

Dessverre er de juridiske og tekniske problemene som overlegg innebærer både alvorlige og mangfoldige. Kjernen i problemet er det faktum at overlegg faktisk ikke skaper sann, langvarig universell utforming på et nettsted. De har vært kjent for å skape nye tilgjengelighetsproblemer for et nettsted på grunn av konflikter med hjelpeteknologier, for eksempel skjermlesere. I tillegg til dette vil nettstedets 'tilgjengelighet' forsvinne det øyeblikket organisasjon slutter å bruke overleggsleverandøren.

Enda mer skadelig er det at organisasjoner som investerer i en overleggsløsninger med mål om å unngå søksmål, ofte ikke får det beskyttelsesnivået de trodde de kjøpte. I 2020 ble omkring 100 selskaper saksækt etter å ha investert i en widget eller overlegg, hvor noen av disse søksmålene til og med oppførte widgetfunksjoner som en «ekstra byrde» for funksjonshemmede nettstedbrukere. 

Slik innlemmer du universell utforming i nettstedsprosessen på riktig måte

Det er viktig å ta innover seg at arbeidet med universell utforming aldri blir ferdig. Enhver endring i innholdet eller koden din kan introdusere nye tilgjengelighetsproblemer på nettstedet ditt, og skade brukeropplevelsen.

Nå som vi forstår vi hvorfor universell utforming på nettet aldri kan være et begrenset prosjekt, det er på tide å lære de beste måtene å jobbe effektivt mot det. Slik plasserer du inkluderende design i sentrum av nettstedsprosessene og arbeidsflytene dine.

Bruk en automatisert kontroll av universell utforming til å rutinemessig søke etter problemer på nettstedet ditt

En pålitelig partner som tilbyr automatiserte og manuelle tilgjengelighetstjenester, som for eksempel Siteimprove Accessibility, kan gjøre universell utforming på nett enklere å forstå, implementere og, ikke minst, vedlikeholde.

Alle initiativ til universell utforming, både pågående og de som er i startgropen når det gjelder digital inkludering, bør begynne med en gjennomgang av nettstedets tilgjengelighetsstatus. Bruk et verktøy som søker etter samsvar med den mest brukte globale standarden for universell utforming: WCAG.

En gjennomgang av nettstedets universelle utforming hjelper deg med:

 • å oppdage problemer med universell utforming på nettstedet ditt
 • å bidra til å fordele oppgaver og ansvarsområder på de riktige teamene
 • å angi en grunnlinje som fremdriften din kan måles mot
 • å sammenligne nettstedet ditt med andre innen samme bransje

Regelmessig revisjon av et nettsted med tusenvis av sider kan virke som en uoverkommelig oppgave. Heldigvis kan automatiserte verktøy forenkle og effektivisere denne prosessen, ved å revidere tusenvis av sider på en gang. De er også designet til å fungere sammen med nettstedets vanlige vedlikehold-, design- og utviklingsprosesser.

En av Siteimproves kunder, First Tech Federal Credit Union, forklarte hvordan inkorporering av automatisert tilgjengelighetstesting i utviklingsprosessen gjorde dem i stand til å fange opp tilgjengelighetsproblemer før det nyutformede nettstedet ble lansert: 

Tips: Se etter et tilgjengelighetsverktøy med en PDF-skannefunksjon. For å gi en virkelig inkluderende digital opplevelse, må alt innholdet ditt, inkludert multimediefiler og PDF-filer, være tilgjengelig.

Gjør manuell testing til en del av prosessene dine

Selv om mange tilgjengelighetsproblemer kan oppdages ved hjelp av et automatisert verktøy, krever noen av dem menneskelig vurdering eller verifisering. Disse problemene involverer ofte tastaturkommandoer, kompatibilitet med ulike hjelpemiddelteknologier og koordinering med plugins for fargejustering. 

Det betyr ikke at du trenger å ansette en ekstern konsulent eller et byrå for å håndtere dem - men i noen tilfeller, spesielt med store, komplekse nettsteder, er det riktig å bruke en tilgjengelighetsekspert eller partner som er opplært i manuell tilgjengelighetstesting. For mindre, enklere kontroller hjelper automatiserte verktøy som Siteimprove Accessibility med å identifisere problemer som trenger en manuell kontroll for å bekrefte samsvar med WCAG og presentere tips i verktøyet for å veilede teamet ditt om hvordan du løser dem trinn for trinn, for eksempel å sjekke hvor beskrivende en sidetittel er.

Dobbeltsjekking av automatiserte testresultater og avdekking av problemer som ikke oppdages av et automatisert verktøy, er to gode grunner til å legge til manuell testing i design- og utviklingsprosessene. Noen tilgjengelighetsblokkere som bare kan oppdages manuelt, inkluderer:

 • Informative sidetitler: Manuell testing sjekker at sidetitler er unike, meningsfulle og konsise.
 • Alternativ for å hoppe over navigasjon: Manuell testing sikrer at alternativet for å hoppe over gjentatte navigasjonselementer er til stede og riktig.
 • HTML5- og WAI-ARIA-elementer: Dette er ikke feil som må rettes, men anses for «best practice» for digital universell utforming. Manuell testing sørger for at de brukes riktig.

På samme måte som automatiserte tilgjengelighetsskanninger bør utføres regelmessig, bør manuell tilgjengelighetstesting også være en rutinemessig del av vedlikeholdsprosessene for nettstedet ditt.

Lær opp teamet ditt i beste praksis innen universell utforming 

Universell utforming bør ikke begrenses til kun ett team – og spesielt ikke til én enkelt person. Når alle interessentene på nettstedet ditt har en god forståelse av digital inkludering, vil nettstedet ditt, og i forlengelsen av det, kundene dine, dra nytte av det.

Universell utforming er ikke bare for utviklere, og det må teamet ditt vite. Det betyr at du må skape en kultur for digital inkludering i alt som gjelder nettstedet ditt. Fra de som tar beslutningene, og ned til de som implementerer endringene. Da vil nettstedet ditt forbli tilgjengelig over tid. Innholdsforfattere bør være forsiktige med å bruke setninger som "klikk her". De ansvarlige av sosiale medier bør innføre universell utforming på sosiale plattformer. Utviklingsteam må bygge en brukervennlig kode.  Visuelle designere må gjøre mer enn bare å lage bilder som har tilstrekkelig fargekontrast. Eller UX-designere, og så videre.

Igjen er dette et område hvor en tilgjengelighetspartner kan hjelpe. Ved hjelp av et automatisert verktøy trenger du ikke å være en tilgjengelighetsekspert for å forstå retningslinjene for tilgjengelighet. Det er lurt å bruke et tilgjengelighetsverktøy som hjelper deg med å følge WCAG-retningslinjene. Let etter verktøy som tilbyr tilgjengelighetskurs og opplæring, selvhjelpsressurser, sammen med forklaringer og handlingsrettede retningslinjer for å forstå og løse tilgjengelighetsfeil på nettstedet ditt - helst basert på WCAG.

Ved å lære og implementere anbefalte fremgangsmåter rundt tilgjengelighet på nettet, er det også mer sannsynlig at du unngår fremtidige brudd med tilgjengelighetsreguleringer og -standarder. Gullstandarden når det gjelder «best practice» for inkluderende design er WCAG. For de som skal jobbe med nettstedet ditt på en omfattende måte, for eksempel utviklere, er det en god ide for dem å gjøre seg kjent med WCAG. For teamene som er mindre direkte involvert, bør de i det minste kjenne til de fire prinsippene for universell utforming for nettsteder:

 • Merkbart: Informasjonen på nettstedet ditt bør presenteres for brukere på en måte som er lettoppfattelig. Dette betyr å sikre at teksten er lett å lese, at multimediekomponentene har alternativer, og at webdesignet er klart og responsivt. 
 • Brukervennlig: Alle komponentene på nettstedet ditt og brukergrensesnittet ditt skal være enkle å bruke med en rekke verktøy. Grensesnittet bør ikke kreve noen samhandling som en bruker med funksjonshemninger ikke kan utføre, for eksempel inndata i enkeltmodus, komplekse interaktive elementer eller timede elementer.   
 • Forståelig: Informasjonen som presenteres på nettstedet ditt, bør være lett forståelig for alle brukere. Dette betyr å designe enkle prosesser, øke forutsigbarheten til ulike handlinger på stedet og tilby inngangsassistanse for brukere. 
 • Robust: Nettstedet ditt skal kunne tolkes pålitelig av en rekke brukere, inkludert de som bruker hjelpeteknologier.  

University of California, Santa Barbara (UCSB) delte denne historien om deres tilnærming til organisasjonsomfattende digital inkluderingsutdanning:

"Vi er forpliktet til å lære opp ansatte og fakultet ved UCSB for å skape tilgjengelig innhold og tilgjengelige systemer. Universell utforming er en del av prosessen vår når vi bygger nettsteder og applikasjoner. Vi liker å hjelpe hver enhet når du flytter til den nye UC Santa Barbara-merkevaren, og benytter anledningen til å lære mer om universell utforming og hvordan Siteimprove kan brukes til å forbedre nettstedets brukeropplevelse, innholdskvalitet og søkemotoroptimalisering. Dette gjør vi ved å tilby både individuell opplæring og gruppetrening, samt et sted å stille spørsmål i campusfellesskapet vårt. Vi fremmer tilgjengelighetsbevissthet, inkludert å jobbe med en ny tilgjengelighetspolitikk på campus, flere workshops i løpet av året, samt fremme Global Accessibility Awareness Day."

Tips: Å utforme en policy for universell utforming for hele organisasjonen er en god måte å få alle om bord med tilgjengelighetsinitiativene dine. Den bør inkludere målene dine, hvordan du planlegger å oppnå dem, og spesifisere hvem ansatte kan stille sine bekymringer og spørsmål om universell utforming til. Denne policyen bør også gjenspeiles i utformings- og stilveiledningene. Sammen utgjør disse dokumentene ryggraden i tilgjengelighetsinfrastrukturen din som vil lede nettstedsprosessene dine.

Tilordne universell utformingsroller ved hjelp av ARRM-rammeverket

Når vi erkjenner at universell utforming er mer enn en quick-fix, blir det tydelig at en strukturert prosess er nødvendig for å administrere det på en pågående basis.

Ekte digital inkludering er et samarbeid mellom alle bidragsyterne på nettstedet ditt; designere, ledere på sosiale medier, utviklere, innholdsforfattere, ledelse og med fler. Men å prøve å jobbe mot universal utforming uten et veiledende rammeverk vil sannsynligvis føre til en rekke problemer som kan hindre, eller til og med torpedere tilgjengelighetsinnsatsen din, inkludert:

 • Usikkerhet om roller og krav
 • Mangel på kommunikasjon eller teamarbeid
 • Ingen eierskap over hva som må gjøres
 • Motstridende tolkninger av tilgjengelighetskrav
 • Konkurrerende prioriteringer

For å bidra til å bringe klarhet til hvem som må gjøre hva, hvordan og når, må det være en klar struktur på plass. Nyttig nok har World Wide Consortium (W3C) utviklet et verktøy for å gjøre nettopp det: ARRM-rammeverket (Accessibility Roles and Responsibilities Mapping).

ARRM definerer tilgjengelighetsansvar og oppgaver basert på rolle. I hovedsak legger den struktur til tilgjengelighetsprosessene dine, øker kunnskapsdelingen for universell utforming og reduserer ineffektiviteten.

Du kan lære mer om hvordan du bruker ARRM til å jobbe mot universell utforming på nettet i dette blogginnlegget.

Inkluder personer med funksjonshemninger i prosessene

Universell utforming handler om mer enn bare juridisk samsvar. Det bør også sørge for at nettstedet ditt er inkluderende for funksjonshemmede. Derfor bør brukervennlighetstestingen din også inkludere personene du prøver å gjøre nettstedet ditt inkluderende for – personer som lever med funksjonshemninger.

Å ta seg tid til å forstå hvordan funksjonshemmede bruker nettsteder kan avsløre og hjelpe deg med å designe et nettsted rundt deres faktiske, i stedet for oppfattettede, behov. Og dette går utover blinde brukere. Du bør også vurdere personer med andre funksjonshemninger som kan hindre dem i å bruke internettet fritt. Dette inkluderer personer med lærevansker, midlertidige funksjonshemninger, som en brukket arm og til og med aldersrelaterte funksjonshemninger.

Å inkludere funksjonshemmede kan omfatte å ansette folk som kan bringe et autentisk synspunkt når det gjelder funksjonshemming til bordet, spesielt i design- og utviklingsroller. Det er lurt å kombinere dette med brukerundersøkelser i tidlig fase; noe som betyr at du inkluderer et mangfoldig utvalg av mennesker i brukeroppsøking og testing for å gi innsikt som kan bidra til å forme utviklingen av nettstedet ditt.  

Spor tilgjengelighetsfremdriften over tid

Sporing og dokumentasjon av fremgangen din mot universell utforming på nettet er viktig for å måle samsvarsnivået ditt, oppdage områder der mer inkluderende, anbefalte fremgangsmåter for utforming kan implementeres, og bidra til å holde teamet motivert og på rett spor.

Noen tilgjengelighetsverktøy hjelper deg med fremdriftsovervåking ved å oppføre løste tilgjengelighetsproblemer. Se etter verktøy med dashbord med oversikt over ytelse, rapporteringsfunksjoner og funksjoner for målinnstilling.

Webtilgjengelighet er aldri "ferdig"

Tilgjengelighet på nettet kan aldri være uanstrengt, og det vil heller aldri noen gang bli "fullført" på nettstedet ditt. Men det trenger heller ikke å være altomfattende, uhåndterlig eller vanskelig.

For mange organisasjoner fokuserer kun på universell utforming når det gjelder å oppnå et bestemt, juridisk nivå av tilgjengelighetssamsvar, for eksempel nivå AA for WCAG-samsvar. Selv om dette er et godt utgangspunkt, bør det ikke være sluttmålet ditt. I stedet kan det tjene som et utgangspunkt å tenke mer bredt og gradvis tilby en nettstedopplevelse som virkelig inkluderer alle brukere.

Husk; selv om overholdelse av retningslinjer og lovgivning for universell utforming er en gyldig grunn til å forfølge digital universell utforming, er en autentisk forpliktelse til digital inkludering ikke bare den rette ting å gjøre - det forbedrer også merkevarens omdømme og kan utvide markedsrekkevidden din. Og den eneste måten å oppnå dette på er ved å sette inkluderende design og utvikling «best practice» i sentrum av nettstedsprosessene dine.

Vil du begynne med tidlig testing, men fortsatt ikke sikker på hvor du skal begynne?

Hvis digital universell utforming fortsatt høres overveldende ut for deg, er et godt sted å starte ved å få oversikt over hvor nettstedet ditt står som det er idag. Bruk vår gratis tilgjengelighetskontroll av nettsteder for å se hvor du har det bra og hvor det er rom for forbedring.

Å gjøre universell utforming til en del av din strategiske forretningsplan er ikke bare det rette å gjøre, men det vil også bidra til å forberede merkevaren din på langsiktig suksess.

Målet med universell utforming på nettet er å levere en lik opplevelse til alle brukere.