Som Accessibility Community Consultant hos Siteimprove, og en helt blind bruker av skjermleser, blir jeg ofte spurt hva jeg synes om accessibility overlays. Etter 35 år som bruker av skjermleser kan jeg fortelle deg at accessibility overlays ikke er den tilgjengelighetsløsningen de hevdes å være.

Hva er accessibility overlays?

Accessibility overlays er automatiserte tilleggsløsninger som skal forbedre universell utforming ved hjelp av JavaScript direkte på nettstedet ditt, i stedet for at du må oppdatere kildekoden. Vanligvis vil overlays komme i form av en verktøylinje, plugin, app eller element. Det finnes også tilpassede overlay-løsninger som er skreddersydd til å håndtere manglene i publiseringssystemet ditt bedre enn generiske overlay-verktøy. Selv om disse tilpassede løsningene er spesifikke for nettstedets kode, endrer de likevel ikke den eksisterende koden.

Decorative image

Overlays er ingen mirakelløsning for universell utforming

Jeg har støtt på overlays på mange nettsteder. De fleste hevder å være en magisk kur for å oppnå universell utforming. De sier at hvis du bruker et enkelt JavaScript, vil alle tilgjengelighetsproblemer løses, og du vil oppnå samsvar med WCAG 2.1-retningslinjene. De fleste av dem er ganske billige å implementere, og enkelte bedrifter kan bli fristet til å bruke overlays som tilgjengelighetsløsning, heller enn å bruke nødvendig tid og ressurser på å innføre reelle løsninger.

Overlays lurer interessenter til å tro at de ikke trenger å bry seg om

Å bruke overlays er som å sette på et plaster. De tilbyr ingen sann løsning for tilgjengelighetsproblemene de hevder å kunne løse. Hvis bedriften bestemmer seg for å avslutte samarbeidet med leverandøren av et overlay, så forsvinner JavaScriptet, og med det forsvinner “løsningen” også. Ved å la være å løse problemet i koden, vil ikke bedriften lære hva som forårsaker tilgjengelighetsproblemer, og det vil bli vanskelig å unngå at de samme problemene oppstår gang på gang. Derfor er det en enorm fordel med inkluderende design som er bygget opp fra grunnen av: Du lærer å identifisere og fjerne hindre for universell utforming, og kan deretter dele kunnskapen din med teamene dine. Det er en læringsmulighet for hele bedriften.

"Noen sa en gang at å fikse universell utforming med tilbakevirkende kraft er som å legge rørleggerarbeid til et hus når det allerede er bygget; det er virkelig ingen gevinster med denne tilnærmingen. I stedet bør universell utforming være en del av prosessen hele veien - fra planlegging og prototyping til utvikling og testing. Hvis du flytter tilgjengelighetsinnsatsen så langt som mulig, kan du få et sluttprodukt som ikke føles som om noen har lagt ved ekstra funksjoner i det ved hjelp av teip."

Tobias Christian Jensen, Siteimprove’s Digital Accessibility Specialist

Deorative image

Hvordan kan du fikse det du ikke kan oppdage?

Som skjermleserbruker opplever jeg at accessibility overlays ofte ikke klarer å gjøre det de hevder å kunne gjøre. For eksempel oppdager jeg ofte grafikk og knapper uten ledetekst på nettsteder som bruker overlays, og som er ment å være 100% i samsvar med WCAG 2.1. Dette er ikke overraskende, da overlays bare oppdager rundt 30% av feilene på et nettsted.

Overlays er en overfladisk løsning som ikke gir noen meningsfulle forbedringer i universell utforming.

Manglene ved overlay-verktøy er velkjente i tilgjengelighetsbransjen - de kan oppdage og automatisk fikse bare 30% av tilgjengelighetsbarrierer som oppstår på nettstedet ditt. Dette betyr at 70% av WCAG-problemene vil gå ubemerket hen og kreve manuell testing for å bli utbedret (noen leverandører hevder å ha råd til manuell testing og utbedring, men utbedringen brukes bare på overleggslaget, ikke den underliggende kildekoden):

 • Skjemafelt uten etikett eller feilmerking
 • Deaktivert zoom-funksjon
 • Minimum bredde
 • Bruk av oppsettstabeller
 • Tvetydige linker i ankertekst
 • Bilder av tekst
 • Fokusrekkefølge
 • Alternativ tekst
 • Manglende linker
 • Misidentifisert språk
 • Teksting for hørselshemmede
 • Låst skjermretning
 • Konsekvent identifikasjon
 • Utelukkende tastaturbruk
 • «Tastaturfeller»
 • Forebygging av feil
 • Feilforslag
 • Feil overskriftsstruktur

Overlays klarer ikke å skape en likeverdig nettopplevelse

Et annet problem jeg har med overlays, er at de tilbyr en "annen, men lik" opplevelse til brukere med funksjonsnedsettelser. JavaScript endrer webområdet for brukere med funksjonsnedsettelser på måter som skaper en egen brukeropplevelse. Som en helt blind skjermleserbruker vil jeg ikke ha en "annen, men lik" opplevelse. Jeg ønsker å kunne bla gjennom nettstedet uten at det gjøres endringer, slik mine kolleger uten funksjonsnedsettelse gjør det.

Nettsteder med alternativ “universell utforming

Overlay-løsninger tilbyr ofte en knapp som linker til et eget nettsted som hevder å tilby en likeverdig og universelt utformet opplevelse. I praksis gir disse nettstedene redusert navigasjon, funksjon og innhold, og skaper derfor en helt egen og annerledes opplevelse for brukere med funksjonsnedsettelser. Dette er stikk i strid med lovgivningens intensjon om å skape full og likeverdig fornøyelse. (kilde: Accessibility.Works).

 Image ALT text: Illustration of two coffee machines next to each other. One is fully automatic and new with the sign “primary website”, the other one is a standard, traditional model labelled “alternate accessible website”.

Alt-tekst for bilde: Illustrasjon av to kaffemaskiner ved siden av hverandre. Den ene er en helautomatisk og moderne kaffemaskin, merket "Primært nettsted". Den andre er en tradisjonell kaffetrakter, merket "Alternativt “tilgjengelig” nettsted".

Overlays og personvern

En annen bekymring jeg har med overlays, er personvern. På en eller annen måte ser overlays ut til å vite at jeg er en skjermleserbruker. De fleste av dem dukker opp med tastatursnarveien som gir tilgang til tilgjengelighetsmenyene, og dette er et problem for meg. Hvis et overlay vet at jeg bruker hjelpemiddelteknologi, gir det da informasjonen videre til bedriften om at jeg er en bruker med funksjonsnedsettelse? Selv om jeg ikke tror dette er tilfellet, er jeg likevel usikker, og det blir da enda en grunn til ikke å bruke disse produktene.

Overlays beskytter deg ikke mot søksmål

Overlays tilbyr ikke immunitet mot rettslige skritt, selv om de hevder å være 100% i samsvar med WCAG 2.1. Flere selskaper som bruker overlays har havnet i tvister eller søksmål. Selskaper som er blitt saksøkt, har også fått erfare at produsenter av overlays ikke dekker kostnader knyttet til søksmål.

Finnes det da en plass for accessibility overlays?

Kanskje. Overlays kan være nyttige hvis de blir implementert som en kortsiktig løsning, og man har til hensikt å fikse problemene i nettstedskoden så raskt som mulig. Men selv om dette kan være akseptabelt, vet jeg at med mindre jeg absolutt må bruke det aktuelle nettstedet, vil jeg forlate ethvert nettsted som har en tilgjengelighetsmeny, og gå til en konkurrent. Hvis andre kunder med funksjonsnedsettelser føler det på samme måte, kan det påvirke bedrifter og finansinstitusjoner negativt.

Til syvende og sist er det kanskje noe sant i utsagnet: "Høres det for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det." Etter min mening bør bruk av accessibility overlays unngås for enhver pris.

Vet du ikke hvor du skal begynne med universell utforming?

Hvis digital universell utforming høres overveldende ut for deg, er et godt sted å starte ved å få oversikt over hvor nettstedet ditt står. Bruk vår gratis tilgjengelighetskontroll av nettsteder for å se hvor du har det bra og hvor det er rom for forbedring.