«Internettets styrke er dets universalitet. Det at alle har tilgang, uavhengig av funksjonshemming, er helt essensielt.»

Tim Berners-Lee, W3C direktør og oppfinner av WWW

Når digital inkludering er det ledende prinsippet bak bedriftens design- og utviklingsprosesser, kan nettstedet ditt, digitale produkter og tjenester brukes av alle - uavhengig av deres evner.

Ved å sette ut for å gjøre dine digitale egenskaper tilgjengelige, er overlay-verktøy en mulig løsning du sannsynligvis vil støte på underveis. Selv om de markedsføres som ett-klikk-fix som lover å reparere det som ikke er tilgjengelig på nettstedet ditt umiddelbart (alt til en brøkdel av kostnadene ved andre tilgjengelighetsløsninger), er de ganske begrenset i omfang, og klarer ikke å tilby en full  WCAG-samsvarsløsning.  

Design før kode

Virkeligheten er annerledes. Den eneste måten å forbedre digital universell utforming på er å faktisk gjøre arbeidet som kreves for å bli tilgjengelig, og det skjer ikke over natten. En kvalitetsinklusiv nettopplevelse krever en like stor investering som alle andre ytre områder av en bedrift.

Universell utformning må være en del av prosessen hele veien - fra planlegging og prototyping til utvikling og testing. Hvis du plasserer tilgjengelighetsinnsatsen så tidlig som mulig i utformings- og testprosessen, vil du ikke bare stoppe å skape barrierer for personer med funksjonshemninger, men til fordel for alle  brukere på lang sikt.

Vi satte oss ned med våre tilgjengelighetseksperter i Siteimprove, Jennifer Chadwick og Tobias Christian Jensen, for å lære mer om hva tidlig testing betyr innen tilgjengelighetsdesign, hvorfor det er viktig, og hva du kan gjøre for å gjøre tidlig testing til en suksess-faktor for virksomheten din.

Hva betyr tidlig testing innen universell utforming?

Tobias: Noen sa en gang at det å fikse universell utforming i etterkant, er som å gjøre rørleggerarbeid på et hus etter at det er satt opp. Det finnes ingen fordeler med denne fremgangsmåten. I stedet bør universell utforming være en del av hvert enkelt steg i prosessen.

Jennifer: Tidlig testing betyr å flytte arbeidet rundt utforming og testing av tilgjengelighetsproblemer så tidlig som mulig i teamets digitale arbeidsflyt eller prosess. Dette forutsetter at alle tar høyde for behov og brukerpreferanser til personer med funksjonsnedsettelser så tidlig som mulig i prosessen. Dette gjelder UX-designere og grafiske designere som bestemmer hvordan nettstedet ser ut og oppleves, innholdsforfattere som skriver tekst til bilder og interaksjoner, og utviklere som bygger opplevelsen ut fra gitte spesifikasjoner.

Hva er fordelene med tidlig testing? Hvorfor ser vi denne trenden i markedet?

Tobias: Resultatet av tidlig testing er at det blir brukt mindre ressurser, og at sluttproduktet ikke føles som om noen har slengt på ekstra funksjoner i etterkant og festet dem med gaffateip. Faktisk vil brukeropplevelsen ofte bli enklere og gi et mer sømløst inntrykk, noe som passer bra med dagens trend, som handler om minimalistisk design. 

Jennifer: Uten å skifte til venstre, vil vi fortsette å skape barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi må slutte å utvikle utilgjengelige design, merkefarger, kode og innhold uten å teste og fange opp problemer med disse elementene. Ved å gå gjennom, teste og sørge for at designene dine oppfyller de funksjonelle behovene til personer med syns-, hørsels-, fysisk-, kognitiv- og talevansker, kan du oppdage disse barrierene tidlig og endre ting for å forhindre dem.

Hvis du ikke legger litt innsats i universell utforming i begynnelsen, kan et nettsted, en app eller et dokument bygges utilgjengelig, og da er det mye vanskeligere (og pådrar seg mer kostnader) for å ettermontere universell utforming i det. Jeg tror vi ser trenden mot å ta i bruk praksisen med "inkluderende design" fra et tidlig stadium fordi vi blir mer og mer klar over fordelen med å ha universell utforming innebygd i våre digitale egenskaper fra begynnelsen (en fordel for alle brukere) - det er en betydelig reduksjon av kostnader, tid og energi til å reagere når en bruker har en dårlig eller utilgjengelig opplevelse og oppfordrer til en klage eller søksmål.

En annen fordel med universell utforming: Når du vurderer om de gjeldende utformingene inneholder barrierer, lærer du å fjerne dem og kan deretter dele denne kunnskapen med andre team i organisasjonen.  En enkel tilnærming er å lage maler for nettsteder og dokumenter du vet er tilgjengelige og gjenbruke disse for å sikre en konsekvent og inkluderende opplevelse.

Hvordan gjennomføre tidlig testing? Kan du gi noen eksempler fra arbeidet ditt?

Tobias: Vi ønsker ikke å belaste våre designere, utviklere og testere mer enn nødvendig. Vi må fjerne så mange hindre som mulig for produksjonsteamene våre. Hos Siteimprove har vi gjort dette ved å innlemme spesifikasjoner for universell utforming i stilguiden vår, som alle nye design er basert på. Vi lagde et bibliotek med gjenbrukbare komponenter, med strenge krav til universell utforming for utviklerne våre, og vi bruker Siteimproves automatiserte kontroller for å finne vanlige feil. Dette førte til en drastisk reduksjon av hva som kreves fra den enkelte medarbeider, og frigjør ressurser til å finjustere den endelige opplevelsen. Eksempelvis:

  • Stilguide: Vi inkluderer alt som vil kunne hjelpe designerne våre, i stilguiden vår. På denne måten kan vi sikre at skriftstørrelser er leselige, entydige formuleringer og et komfortabelt lesenivå, og spesielt at det brukes farger som allerede er parret å oppnå for gode kontraster.
  • Designsystem: Det beste som har skjedd for vår egne universell utforming har vært den siste utviklingen av vårt eget designsystem. Før dette prosjektet eksisterte måtte vi ofte lage løsninger til eksisterende komponenter, altså dobbelt arbeid. Dette førte til slutt til at vi hadde 24 forskjellige verktøytipskomponenter å velge mellom, hvorav ingen ble optimalisert for universell utforming. Det at det konstant ble laget nye komponenter kan også virkelig holde en ekspert i universell utforming opptatt med testing og ikke gjøre noe annet. Så med et designsystem eller komponentbibliotek kan vi ganske enkelt utvikle et verktøytips, en rullegardinliste eller en diagramkomponent én gang, optimalisere den for tilgjengelighet, og deretter kan designere og utviklere hente den og bruke den på nytt hvor som helst. Med dette på plass har vi forbedret vår egen tilgjengelighet i en grad som ikke tidligere var mulig. Som en ekstra fordel, når vi får en ny stilguide eller ønsker å gjøre små endringer, kan de rulles ut enkelt overalt.
  • Automatisering: Det er også mange ting vi ønsker å ta av skuldrene til våre designere og utviklere; det er ikke nødvendig for våre egne ansatte å se etter problemer manuelt, som kan bli funnet automatisk (opptil 40% av alle problemer). Ved å bruke våre egne tilgjengelighetskontroller kan ikke utviklerne våre legge til nye funksjoner på plattformen hvis de ikke består testene.

Hvilke viktige elementer er det som bidrar til at tidlig testing blir vellykket?

Tobias: Vi har identifisert 3 viktige metoder for å lykkes:

  • Heller gulrot enn pisk: Vi streber etter å skape et positivt læringsmiljø for alle som ønsker å forbedre sine ferdigheter innen universell utforming. Vi fokuserer derfor på oppmuntring og belønning, og deler ut en månedlig pris for god teaminnsats. Som ekspert på universell utforming er det viktig å være imøtekommende. Designere og utviklere bør ønske å komme til oss med spørsmål. Universell utforming kan være et stort og komplekst felt, hvor eksperter stadig lærer nye ting, selv etter 15 år i bransjen. Siden designere og utviklere sjelden får opplæring innen dette i skolen, kan vi ikke risikere å ta motivasjonen fra dem når de vil lære.
  • Engasjement fra toppen: Ingenting er bedre enn om toppledelsen gir uttrykk for at universell utforming er en prioritet. De fleste av oss bryr oss om det og ønsker å få det til på en riktig måte, men når det kommer mange konkurrerende oppgaver fra toppledelsen, blir det ofte nedprioritert. Det er vanskelig å teste tidlig uten at man legger ned litt arbeid i det.
  • Brukertesting: Vi må teste med reelle brukere med ulike funksjonsevner. Vi ønsker å unngå bekreftelsestendensen. Det å tro at måten vi bruker en funksjon også gjelder for andre. Så vi trenger innspill fra virkelige mennesker for å vite hva som fungerer best for dem. Vi prøver å gjøre det ved å rådføre oss med eksisterende kunder og våre egne manuelle tilgjengelighetstestere.

Vil du begynne med tidlig testing, men fortsatt ikke sikker på hvor du skal begynne?

Hvis digital universell utforming fortsatt høres overveldende ut for deg, er et godt sted å starte ved å få oversikt over hvor nettstedet ditt står som det er idag. Bruk vår gratis tilgjengelighetskontroll av nettsteder for å se hvor du har det bra og hvor det er rom for forbedring.

Å gjøre universell utforming til en del av din strategiske forretningsplan er ikke bare det rette å gjøre, men det vil også bidra til å forberede merkevaren din på langsiktig suksess.

Målet med universell utforming på nettet er å levere en lik opplevelse til alle brukere.