Ifølge en North Star Inbound rapport har et vanlig internt SEO-team 2-5 medlemmer, uansett om bedriften har under 100 ansatte eller over 1000. Det er rimelig å anta at et større nettsted trenger flere SEO-ressurser. Men er teamet ditt godt organisert, kan du passe på alle roller og ansvarsområder, og sikre at oppgavene blir løst så effektivt som mulig.

Store bedrifter og konsern må ha dekket minst tre SEO-roller: SEO-leder, Teknisk SEO og Innhold SEO. Har teamet ditt budsjett til det, kan du vurdere å legge til en outreach/link building-spesialist, en analytiker eller flere til å jobbe med innhold eller det tekniske.

SEO-leder 

Selv om en lederrolle kan virke unødvendig for et lite team, er det viktig å sikre at én person har hovedansvar for SEO-strategier og teamets prioriteringer. Denne personen bør ha direkte kommunikasjon med selskapets ledelse for å kunne snakke om resultat av SEO-arbeidet, strategiske initiativer og knytte forretningsmål til SEO-programmet.

SEO-lederen bør også være dyktig når det gjelder:

  • Kommunikasjon/samarbeid

  • Organisering

  • Jobbadministrasjon

  • Langsiktig strategisk tenkning

  • SEO-plattformer og verktøy

  • Skriving av SEO-tekster

  • Teknisk SEO

  • Analyse/rapportering

Teknisk SEO 

SEO-arbeidere faller vanligvis inn i en av to ferdighetskategorier: teknisk eller innhold. For store bedrifter er det viktig å ha en sterk teknisk SEO i teamet. Dess større nettstedet er, og dess flere bidragsytere det har, dess mer sannsynlig er det at det oppstår tekniske problemer.

Har du tekniske problemer, betyr det kanskje at webområdet ditt kanskje ikke like lett blir crawlet, som gjør at sider ikke blir indeksert. Hvis sidene dine ikke er indeksert, kan ikke søkemotorene rangere dem, og da uteblir de besøkende. Og færre besøkende påvirker selvsagt antall konverteringer og nettstedets lønnsomhet.

Din tekniske SEO bør samarbeide tett med utviklere, IT- eller web-team for å sørge for rett indeksering, sidehastighet, mobilvennlighet og søkbarhet. Denne personen bør bidra til teamet med regelmessige tekniske revisjoner og informasjon om potensielle problemområder og hvordan man håndterer disse.

Innhold SEO 

Den andre halvdelen av SEO-lederteamet ditt skal ha ansvar for innhold/markedsføring. Denne personen har vanligvis ansvar for søkeordundersøkelser, innholdsoptimalisering, interlinking og å sikre at innholdsoptimaliseringen er i tråd med prioriteringene til SEO-lederen.

Innhold SEO-personen bør samarbeide tett med innholdsforfattere, webdesignere og utviklere. Denne personen skal lage tydelige instrukser til innholdsforfattere, slik at de har søkeord og en skisse av en SEO-optimalisert side, og er ansvarlig for å gjennomgå innhold og passe på at det er riktig optimalisert.

Innhold SEO-personen bør samarbeide tett med teknisk SEO-personen for å sikre at nettstedstrukturen opprettholdes. Store nettsteder med mange bidragsytere kan raskt oppleve at strukturen havner ute av kontroll. Derfor bør både folk som jobber med innhold SEO og teknisk SEO sørge for at nettstedstrukturen forblir logisk både for brukere og søkemotorer.

 Denne teamstrukturen gir et effektivt SEO-team, og fungerer bra for store selskap som samarbeider med et SEO-byrå. Skal du håndtere alt SEO-arbeid internt, er det lurt å investere i flere roller. Dette kan være en outreach-/link building-ekspert, en analyse-ekspert eller flere folk til arbeid med enten innhold eller tekniske oppgaver.

Lær mer om SEO for store bedrifter  

Dagens digitale landskap er preget av hard konkurranse. Bedriften din trenger et optimalisert nettsted for å kunne nå de riktige brukerne til rett tid og samtidig tilby en engasjerende opplevelse som konverterer.

Med Siteimprove SEO kan du maksimere organisk vekst og gjøre at nettstedet ditt blir sett av flere potensielle kunder.

Vår alt i ett-plattform hjelper deg med å lage et konkurransedyktig nettsted gjennom søkeordundersøkelser, konkurrentanalyse og innholdsoptimalisering.