Vi får ofte spørsmål fra kunder om de kan bruke Siteimprove med et byrå. Svaret er ja! Men hvordan?

Ikke bare kan du bruke Siteimprove med SEO-byrået ditt. Vi anbefaler bedrifter som har et SEO-byrå å bruke Siteimprove sammen med dem. SEO-byråer er et flott ressurs for enhver bedrift, men er spesielt nyttig for store bedrifter som ønsker å skalere SEO-innsatsen på måter som er vanskelig med kun et internt team.

Vi har sett størst suksess blant våre kunder når de bruker Siteimprove som plattform for samarbeid med byrået, og slik deler informasjon, mål og data. Her har vi samlet tips til nøyaktig hvordan du gjør det.

1. Dediker et internt ankerpunkt

Vi anbefaler å ha et internt anker eller SEO-person som jobber med SEO-byrået ditt. Uten interne SEO-ressurser vil det være vanskelig å implementere endringer som blir foreslått av SEO-byrået.

Du bør ha noen internt som forstår SEO, og som kan implementere endringer om nødvendig. Din interne SEO- eller analyseperson bør ha en god forståelse av Siteimprove-kontoen og analysedataene dine.

Hvis du ikke har intern SEO-forankring, risikerer du å miste akkumulert kunnskap og data om du velger å avslutte samarbeidet med byrået ditt.

2. Ei dine egne SEO-data og arbeidsflyter 

En av de største fordelene med å bruke Siteimprove med byrået ditt, er at du beholder eierskap og kontroll over egne data, SEO-arbeidsflyter, aktivitetsplaner, søkeordundersøkelser og mer.

Hvis byrået ditt bruker sine egne verktøy for å utføre søkeordundersøkelser på dine vegne, eller de oppretter optimaliseringsplaner i Excel-ark som du ikke har tilgang til, eier du ikke SEO-arbeidet som gjøres for selskapet ditt.

Jobber du med byrået ditt i Siteimprove, snus den dynamikken på hodet. Velger du å slutte å jobbe med byrået ditt, mister du ikke verdifulle analyser, undersøkelser, rapporter eller historiske data.

3. Ha én kilde for sannhet.

Har du én enkelt sannhetskilde for dataene dine, blir samarbeidet med byrået ditt mye lettere. Bruker du forskjellige datapunkter fra forskjellige plattformer, kan det føre til sprik i beslutninger og målsetninger.

Hvis byrået ditt bruker andre verktøy i tillegg til Siteimprove, bør du sørge for at parametere og målsetninger blir sporet enten i Siteimprove eller i et annet verktøy du har tilgang til. I Siteimprove kan du sette opp egendefinerte dashboard som trekker ut de viktigste datapunktene dine til ett sted. Da er det enkelt for alle å holde seg oppdatert.

4. Velg et rammeverk for å jobbe med SEO-byrået ditt

Det finnes mange måter å jobbe med både Siteimprove og et SEO-byrå. Her er to av de vanligste måtene.

A: SEO-byrået lager et rammeverk som bedriften din jobber med

Dette er når SEO-byrået ditt bruker Siteimprove til å lage aktivitetsplaner, utføre søkeordundersøkelser, opprette målsider for søkeord og lage anbefalinger for disse sidene. For eksempel om søkeordene dine ikke er i H1 på målsiden din. I dette scenariet legger byrået et grunnlag for SEO-arbeidet ditt i Siteimprove. Så kan du optimalisere på egen hånd.

Alternativ A er best hvis du har et uerfarent SEO-team som ikke har jobbet strukturert med SEO før, eller du trenger hjelp til å knytte forretningsmål til SEO-aktivitetsplaner.

B: Du lager et rammeverk, og delegerer arbeid til byrået

Dette er når du tar føringen ved å sette opp rammeverket i Siteimprove, og deretter delegere oppgaver til byrået ditt. Dette scenariet kan fungere på flere forskjellige måter. Du kan for eksempel opprette dashboard for forskjellige ansvarsområder (som innholdsoptimalisering, teknisk SEO, osv.), og så delegere oppgavene til byrået ditt, hvis de tar seg av teknisk SEO eller innholdsoptimalisering til vanlig.

En annen måte er å bruke et SEO-byrå som spesialiserer seg på å lage optimalisert innhold. Så kan du utføre søkeordanalyse selv for å finne emner som byrået skal skrive om og sette opp sporing i Siteimprove Analytics når innholdet publiseres. Denne metoden hjelper deg med å spore hvorfor du tok de valgene du gjorde og spore ytelsen over tid.

5. Samkjør forretningsmål, SEO-strategi og Siteimprove-sporing  

Det er viktig at SEO-prosjektet ditt er forankret i forretningsmålene dine. Med Siteimprove kan du samarbeide med byrået ditt om å sikre at alle fokuserer på de rette målene, og at de spores på gjennomsiktig vis.

Først ser du på firmaets mål for året eller kvartalet. Så bestemmer du hvordan markedsføring skal bidra til å nå disse målene. Disse oppgavene blir markedsføringsmålene dine. Deretter bestemmer du hvordan SEO-arbeidet skal bidra til å nå markedsføringsmålene dine. Disse oppgavene blir SEO-målene dine. Til slutt identifiserer du spesifikke parametere som kan måle fremdriften mot å nå SEO-målene dine.

Disse spesifikke SEO-parametrene bør spores i Siteimprove og diskuteres regelmessig med byrået ditt. Spesielt når det gjelder hvordan disse parametrene måler SEO-mål og bidrar til å nå markedsføringsmål.

Konsekvent satsning på SEO-mål og sporing vil sikre at både du og byrået ditt bidrar til SEO, markedsføring og generell fremgang.

6. Byrået ditt bør se på mer enn SEO-modulen

SEO eksisterer ikke i et vakuum. Selv om byrået ditt utelukkende dedikerer seg til SEO, bør de også kjenne til hva du satser på med PPC, sosiale medier, innhold, universell utforming, osv.

Vi anbefaler at du går gjennom Siteimprove-modulene dine sammen med byrået ditt hver eller annenhver måned, slik at de får full innsikt i din digitale satsning og helse.

Disse seks tipsene bør hjelpe deg til å bruke Siteimprove mer effektivt sammen med SEO-byrået ditt, slik at du bedre kan delegere oppgaver, holde oversikt over pågående aktiviteter og samkjøre mål og fremdrift.