Morten Ebbesen er stifter av og administrerende direktør i Siteimprove. Han satte seg nylig ned for en prat foran peisen med Thomas Klindt, global markedsføringssjef.

Et tilbakeblikk på 2018

Thomas: Nå som vi nettopp har avsluttet 2018, hva var årets høydepunkter for deg i Siteimprove?

Morten: De siste årene har vi utviklet flere programmer som setter kundenes tilbakemeldinger og behov i sentrum for alle planene våre. Jeg føler at måten vi fanget opp behovene til kundene våre på, var noe av det viktigste vi oppnådde i 2018.

Thomas: Hvordan mener du at vi oppnådde dette?

Morten: Fra et produktperspektiv ba kundene våre om to ting, som vi innfridde. For det første ønsket de seg et SEO-verktøy som var veldig enkelt å bruke, men hadde svært avanserte funksjoner. For det andre trengte de et produkt som kunne varsle dem dersom de brøt personvernforordningen, noe som er uhyre vanskelig å holde styr på manuelt når du administrerer store nettsteder. Vi tok fatt på oppgaven og lanserte begge verktøyene i 2018.
Det virkelig gledelige er at disse produktene nå er tatt i hyppig bruk og i stor grad akseptert, så vi vet at vi har truffet blink basert på kundeundersøkelsene vi utførte.

Før og nå: En sammenligning av Siteimprove

Thomas: Hvilken verdi mener du at Siteimprove-plattformen tilbyr nå, sammenlignet med for noen år siden?

Morten: Vi har nådd et punkt hvor vi hjelper kundene våre med å løse komplekse problemer, samtidig som plattformen fremdeles er enkel å bruke, også for brukere som ikke er eksperter. Siteimprove Intelligence Platform har modnet. Mye kompleksitet er bygd inn, men det er veldig viktig for meg at vi fokuserer på brukervennlighet og gjør vanskelige problemer enkle å løse for kundene våre.

Thomas: Hvordan har Siteimproves kunder og behovene deres endret seg i årenes løp?

Morten: Tidligere var kunden gjerne en webredaktør eller noen som jobbet med markedsføring, som hadde et klart definert sett med behov. De fungerte som det primære og ofte eneste kontaktpunktet. Men etter som nettsteder har blitt større og nå er den viktigste offentlige ressursen for de fleste organisasjoner, har interessentgruppene vi jobber med, også blitt mer komplekse. Kundene våre spenner nå over offentlig sektor og ulike bransjer i privat sektor samt NGO-er.

Vi prøver å ha en dialog med så mange ulike kunder og interessenter som mulig for å danne oss en reell forståelse av hva de har behov for i bedriftene sine. Og fra et teknologiperspektiv må vi finne ut hvordan vi kan være både generelle og spesifikke nok på samme tid til å imøtekomme behovene til mange ulike brukere.

Hvis du kunne spurt kundene om hva som helst ...

Thomas: Vi får mange tilbakemeldinger via Siteimprove Community og vil gjerne oppfordre kundene til å sende inn flere forslag. Hvis du kunne stilt kundene ett spørsmål, hva ville det vært?

Morten: Jeg har faktisk to. Det første er: «Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale oss?»

Thomas: Det er et godt spørsmål. Hvorfor ville du spurt om akkurat det?

Morten: Den beste pekepinnen på at du gjør en god jobb, er at en kunde er villig til å anbefale deg. Da vet du at du oppfyller kundenes behov. Vi holder også øye med andre pekepinner, slik som G2 Crowd-rapporten, der vi nylig ble kåret til selskapet med det mest brukervennlige analyseverktøyet. Vi ble også kåret til nest beste digitale analyseprogramvare generelt sett. Men det er alltid best å høre det direkte fra kunder som har konkrete tilbakemeldinger.

Thomas: Og det andre spørsmålet?

Morten: Jeg vil høre hva kundene forventer seg som hovedutfordringer i 2020 og videre. Vår fremtid som selskap ligger i å lytte til hva kunden har å si – og jeg er alltid lutter øre. Jeg har aldri hatt et kundemøte jeg ikke har lært noe nytt av.

Hvor er Siteimprove på vei?

Thomas: Hva er planen for Siteimprove fra den administrerende direktørens perspektiv?

Morten: Det alle kundene våre har til felles, er at de sliter med kompleksiteten ved å administrere innhold på tvers av tilstedeværelsen sin på nettet . Vi har som ambisjon å finne innhold, hvor det enn befinner seg, for å gjøre det synlig og hjelpe kundene med å løse innholdsrelaterte problemer. Det kan dreie seg om alt fra å reparere brutte lenker, som vanligvis er en tidkrevende oppgave innen kvalitetssikring, til å hjelpe bedrifter med å være synlige på side én av Googles søkeresultater via søkeordoptimalisert innhold. Eller vi kan finne personlig identifiserbare data i diverse aktiva , fra nettsider til PDF-filer. Vi må gjøre alt dette på tvers av alle de digitale plattformene der dette innholdet befinner seg.

Thomas: Kan du si litt mer om hva vi kan forvente oss i år fra et produktperspektiv?

Morten: Det neste som er på vei, er en ny kampanjefunksjon som er en del av Analytics-produktet vårt. Den hjelper markedsførere med å forenkle utvikling av UTM-lenker, holde oversikten over alle kampanjene sine og finne ut hvilke som virkelig fremmer trafikk og konvertering. Alle er begeistret for denne nye funksjonen.

Jeg kan også røpe at vi har flere andre spennende nye funksjoner og produkter på gang, så hold utkikk etter flere oppdateringer fremover.

Thomas: Er det noe du mener er spesielt heftig, som folk ikke helt har fått med seg?

Morten: Policymotoren. Jeg elsker denne funksjonen, selv om den kanskje ikke er den mest innlysende av dem. Du kan konfigurere egendefinerte policyer på ett sentralt sted i plattformen vår og bruke data fra alle produkter – fra Accessibility til SEO. Du kan for eksempel kombinere kvalitets- og SEO-mål for å opprette policyer på sider med lange metatagger og lav klikkfrekvens i Google. Deretter kan du endre metataggene, kjøre policyen på nytt og se om klikkfrekvensen forbedrer seg over tid. Jo flere produktmoduler du har, desto mer dynamiske blir policyene. Du kan tilpasse dem til dine bedriftsbehov.

Firstimprover-program

Thomas: La oss snakke om hvordan kundene kan involvere seg i utviklingen av plattformen. Kan du fortelle meg litt om Firstimprover-programmet?

Morten: Våre Firstimprovers får tidlig tilgang til nye produkter og funksjoner under utvikling. Dette er kunder som er nysgjerrige og ønsker å sikre seg at vi går i riktig retning. De tester funksjonene våre på ulike stadier av utviklingsprosessen, gir tilbakemelding og hjelper oss med å forme resultatet.

Thomas: Firstimprover-programmet er så vidt jeg forstår i ferd med å utvides?

Morten: Ja! Vi ønsker å spre programmet ut, fordi vi ser det som en mulighet til å involvere kundene våre mer i utviklingen av Siteimprove-plattformen. Ideelt sett vil vi at tusener skal slutte seg til programmet. Vi ønsker oss ærlig tilbakemelding fra kunder – enten de er fornøyde eller misfornøyde. Kunder kan registrere seg nå for å bli en Firstimprover.

Partnere

Thomas: I tillegg til de sentrale endringene i plattformen vet jeg at vi har et spennende partnerskap på bedriftsnivå på gang. Kan du si litt om det?

Morten: Vi har inngått et offisielt partnerskap på Business-nivå med Adobe. De har hundrevis, kanskje tusenvis av løsningspartnere, men færre enn 25 av dem er på Business-nivået, og vi er én av dem. Vi har utviklet en integrering for Adobe Experience Manager, og jobber med metoder for dypere integrering med Adobe Experience Manager. Eksisterende og fremtidige kunder vil også kunne møte oss under Adobe Summit i Las Vegas – vi håper de stikker innom for en prat.

Viktige trender for 2019

Thomas: Hvilke nyvinninger vil vi etter din mening se innen nettstedsutvikling, optimalisering og personvern i løpet av det neste året?

Morten: For det første har vi universell utforming. De fleste er enige i at digitalt innhold bør være tilgjengelig, åpent for alle og inkluderende. Jeg tror også at vi kommer til å se flere sanksjoner bli ilagt i år grunnet utilgjengelige nettsteder.

En annen trend fokuserer på personvern. Vi har sett så mange brudd i så mange land at resten av verden sannsynligvis vil innføre de samme personverntiltakene som EU har introdusert.

Dessuten tror jeg folk vil fortsette å bruke mange verktøy. Men det vil være et ønske om at de skal fungere bedre sammen. Med mange verktøy mister man oversikten. For Siteimprove sin del mener jeg det er avgjørende at vi integrerer oss med de aller beste stakkene samt verktøyene og løsningene kundene våre allerede bruker. Vi ønsker å imøtekomme behovene deres, der de allerede er, med så få kontekstendringer som mulig. Vi må også erkjenne at vi aldri blir eksperter på alt, men vi vil definitivt prøve å integrere oss med verktøyene som fungerer best på sitt bestemte område. Det er feil å si at vi kan dekke alle behov. Men vi kan definitivt si at vi vil fortsette å prøve å forenkle utfordringer knyttet til nettstedsoptimalisering for kunder og passe inn i de sentrale løsningene og plattformene de allerede har i stakken for MarTech (markedsføringsteknologi).