Reilun kahden kuukauden päästä sivujen käyttökokemus alkaa virallisesti vaikuttaa sivustojen sijoituksiin Googlen hakutuloksissa. Miksi se on tärkeää? Mitä paremmat sivujen käyttökokemuspisteet saat, sitä todennäköisemmin Google siirtää sivustoasi hakutulostensa kärkeä kohti.

Vaikka vielä onkin mahdotonta sanoa, mitä tapahtuu sivujen käyttökokemuspäivityksen julkaisun jälkeen, nyt on hyvä mahdollisuus parantaa verkkosivustosi käyttäjäystävällisyyttä Googlen vaatimusten mukaisiksi.

Mitä Googlen käyttämät verkon vitals-perustiedot ovat?

Sivujen käyttökokemusalgoritmin päivitys perustuu uusiin mittareihin, joita Google kutsuu verkon vitals-perustiedoiksi. Verkon vitals-perustiedot ovat kolme käyttäjäkeskeistä mittaria, joilla Google mittaa ja määrittää verkkosivujesi käyttökokemuksia. Näiden tulosten perusteella Google määrittää sijoituksesi hakutuloksissa. Uudet mittarit ovat:

 • Largest Contentful Paint (LCP) – mittaa latausaikaa
 • Cumulative Layout Shift (CLS) – mittaa visuaalista vakautta
 • First Input Delay (FID) – mittaa interaktiivisuutta

Kuinka tärkeää näiden mittareiden optimointi on? Googlen tutkimuksen mukaan sivuilta poistuminen vähenee noin neljänneksen (24 %), kun sivusto vastaa näiden osa-alueiden suosituksia. Niin merkittävää tulosta on vaikea jättää huomioimatta.

Siinä ei kuitenkaan ole kaikki. Sivujen käyttökokemuspäivitys huomioi myös nykyisiä käyttäjäystävällisyyteen liittyviä signaaleja, joiden suhteen olet toivottavasti jo optimoinut verkkosivustosi. Näihin signaaleihin kuuluvat muun muassa

 • sivujen sopivuus mobiililaitteille
 • HTTPS-protokollan käyttäminen
 • häiritsevien ponnahdusikkunoiden käyttäminen
 • turvallisen selausympäristön tarjoaminen

 

Kuvan lähde: Google Search Central

Vaikka näiden signaalien huomioiminen optimoinnissa on tärkeää, ne ovat vain osa monista tekijöistä, joiden mukaan Google määrittää hakutulosten järjestyksen. Google itsekin sanoo, että ”hyvä sivun käyttökokemus ei korvaa hyvää ja tarpeellista sisältöä”. Se tarkoittaa, että sivujen optimoinnilla on pyrittävä varmistamaan sekä sisällön laatu että hyvä sivujen käyttökokemus.

Tässä oppaassa neuvomme, kuinka voit sekä optimoida sivujen käyttökokemuksen että parantaa sisällön laatua Siteimproven työkaluilla. Näin voit olla varma, että sivusi vastaavat hakukoneiden vaatimuksia vuonna 2021.

Kuinka voit tarkistaa ja optimoida sivujesi käyttökokemuksen Siteimprovella

Ennen algoritmin julkaisemista kannattaa tarkistaa ja tunnistaa optimoitavat alueet. Se edellyttää useaa eri työvaihetta. Onneksi nämä vaiheet voidaan tehdä Siteimproven alustalla.

Googlen tavoin myös Siteimprove lähestyy sivun käyttökokemusta kokonaisvaltaisesti. Se auttaa maksimoimaan sivujen nopeuden, turvallisuuden sekä sisällön laadun ja tarjoamaan tasokkaan, käyttäjäkeskeisen kokemuksen. Kaikki tämä onnistuu samassa paikassa.

Tarvitset tätä tarkistusta varten kaksi asiaa:

 • tarkistettavan ja parannettavan verkkosivuston verkkotunnuksen
 • Siteimprove-alustan

Neljä askelta sivujen käyttökokemuksen optimointiin

Seuraavaksi käymme läpi neljä työvaihetta, jotka auttavat parantamaan verkkosivujesi käyttökokemusta:

 1. Tarkista sivujesi latausajat ja paranna niitä Siteimprove Performancella
 2. Tarkista, soveltuuko sivustosi mobiililaitteille
 3. Tarkista, että sivustosi ponnahdusikkunat eivät hankaloita sisällön käyttämistä
 4. Tarkista Siteimprove Quality Assurancella, että verkkosivustosi sisältö on laadukasta ja virheetöntä

1) Paranna sivujen latausaikoja Siteimprove Performancella

Mitä nopeammin verkkosivusi latautuvat, sitä parempi vierailijoiden käyttäjäkokemus on. Ei siis ole yllätys, että Googlen verkon vitals-perustietopäivitys palkitsee verkkosivustot, jotka saavat hyvät pisteet seuraavissa suorituskyvyn mittareissa.

Largest Contentful Paint: Tällä mittarilla mitataan, kuinka nopeasti sisältö on sivustosi vierailijoiden nähtävissä, eli mittari mittaa latausnopeutta. Jotta käyttökokemus olisi hyvä, LCP:n pitäisi ilmestyä näkyviin 2,5 sekunnin kuluessa siitä, kun sivun lataus alkaa.

Yleisimmät huonojen LCP-pisteiden syyt ovat seuraavat:

 • palvelimen hidas vastaaminen
 • renderöinnin estävä JavaScript ja CSS
 • hitaat resurssien latausajat
 • asiakaspuolen renderöinti suuria JavaScript-paketteja käyttämällä

First Input Delay: Tällä mittarilla mitataan, kuinka nopeasti sivusto reagoi käyttäjän syötteeseen, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi tietojen syöttämistä lomakkeeseen tai painikkeen klikkaamista. Jotta käyttäjäkokemus olisi hyvä, sivujen FID-arvon on oltava alle 100 millisekuntia.

Yleensä huono FID johtuu JavaScriptin liian raskaasta toteutuksesta. Voit parantaa sitä seuraavasti:

 • vähennä JavaScriptin suoritusaikaa
 • jaa pitkät tehtävät pienempiin osiin
 • optimoi sivusi vuorovaikutusta varten

Cumulative Layout Shift: Tällä mittarilla mitataan visuaalista vakautta. Se tarkistaa, kuinka usein verkkosivustosi elementit liikkuvat silloin, kun vierailijat lukevat sivua tai tekevät siellä toimia. Sivujen CLS-arvon on oltava alle 0,1, jotta käyttäjäkokemus on hyvä.

Yleisiä huonon CLS-tuloksen syitä:

 • kuvat, joiden mittoja ei ole määritetty
 • mainokset, upotukset ja iframe-kehykset, joiden mittoja ei ole määritetty
 • dynaamisesti lisätty sisältö
 • verkkofonttien lataaminen

On huomionarvoista, että sivuston käyttäjäkokemuksen parantaminen edellyttää, että näitä kolmea mittaria voidaan mitata tarkasti, seurata ja parantaa. Ilmaistyökalujen käyttäminen saattaa vaikuttaa hyvältä aluksi hyvältä idealta, mutta niitä ei ole suunniteltu aktiiviseen seurantaan ja sivujen käyttökokemuksen parantamiseen pitkällä aikavälillä. Siteimprove Performance on suunniteltu mittaamaan näitä mittareita koko verkkosivustossasi, merkitsemään suorituskykyä haittaavat tekijät ja antamaan tarkat ohjeet näiden ongelmien ratkaisemiseen.

Sivujen suorituskykyyn vaikuttavat toimet, jotka kannattaa tehdä ennen toukokuuta 2021

Vaihe 1: Tarkista sivustosi nopeus. Pelkkä kahden sekunnin viive riittää heikentämään asiakastyytyväisyyttä ja vähentämään halukkuutta palata sivustollesi. Pitkät latausajat heikentävät myös saavutettavuutta: edes verkkosivustot, jotka on suunniteltu käytettäviksi avustavan tekniikan avulla, eivät anna käyttäjälle syötettä ennen kuin sivu on latautunut. Se tarkoittaa, että heikot LCP-pisteet saattavat hämätä vammaisia vierailijoita.

Jotta sivun käyttökokemus on nopea kaikilla käyttäjillä, selvitä ensin sivusi nykyinen suorituskyky, vertaa sen nopeutta alan keskiarvoihin ja selvitä optimointia varten, mitkä sivut alisuoriutuvat. Siteimprove arvioi sivustosi nopeuden Google Lighthousen suorituskykypisteillä ja varmistaa, että sivusi vastaavat hakukoneen nopeusstandardeja.

Sivustosi nopeus esitetään asteikolla 1–100, ja tulos perustuu yli 20 eri kriteeriin, joita ovat esimerkiksi liian suuret kuvat ja tekstin pakkaaminen. Tämän pistemäärän avulla voit määrittää, paljonko työtä sivujesi saattaminen Googlen verkon vitals-perustietojen mukaisiksi vaatii.

Jos pistemääräsi on yli 90, verkkosivustosi sijoittuu Googlen laskelmien mukaan parhaiden viiden prosentin joukkoon. Pyrkimällä tähän pistemäärään voit parantaa käyttäjäkokemusta, SEO:ta ja käyttäjien sitoutumista. Lisätietoja Performance-pisteiden määrittämisestä on Siteimproven Help Centerissä.
Google page experience metrics

Vihje: Siteimprove Performancen Progress-kaaviosta voit seurata sivusi suorituskyvyn paranemista ajan mittaan. Vertaamalla tulosta alkuperäiseen pistemäärään näet, missä määrin olet ratkaissut ongelmat, ja voit paikantaa kohtia, joissa suorituskykyä voidaan vielä parantaa.

Vaihe 2: Testaa Visitor Profiles -toiminnolla, kuinka vierailijat näkevät sivusi ja kokevat sen latausajat. Vierailijoiden käyttäjäkokemukseen vaikuttavat useat tekijät. Sivustosi suorituskyky ei esimerkiksi ole todennäköisesti sama eri laitteilla, eri verkoissa tai eri paikoissa. Sivuston latausajan pitäisi olla enintään kolme sekuntia kaikissa tilanteissa, jotta käyttäjäkokemus olisi hyvä riippumatta siitä, missä, milloin ja miten vierailija käyttää sisältöäsi.

Vaihe 3: Tarkastele käyttäjäkeskeisiä suorituskykymittareita. Siteimprove Performance mittaa LCP-, FDI- ja CLS-tuloksia. Saat tietoja siitä, kuinka vierailijat kokevat sivusi. Kunkin mittarin tiedot on jaettu laitteen, alueen ja yhteyden sekä ajan mukaan.

Avaa ensin näiden mittarien aikajana valitsemalla Loading Experience (latauskokemus). Sen avulla voit jakaa kunkin sivun latauskokemuksen yksittäisiksi osiksi ja simuloida hetki kerrallaan, mitä vierailijat näkevät sivun latautuessa.

Siteimprove Performance Score

Siten voit helposti löytää suorituskyvyn kehityskohteet, joilla on suurin vaikutus latausaikaan ja käyttäjäkokemukseen.

Siteimprove Performance Loading Experience timeline

Vaihe 4: Toteuta ehdotetut parannukset. Kun tiedät, kuinka hyvä tai huono sivujesi suorituskyky on, voit helposti korjata löydetyt ongelmat.

Improvements (parannukset) -kohdassa näkyvät alueet ja elementit, joiden optimointi parantaa sivujen latausaikoja ja suorituskykyä suoraan.

Klikkaamalla kutakin ehdotettua parannusta voit avata tekniset ohjeet, joissa kerrotaan, kuinka ongelma korjataan, kenen tehtävä se on ja monellako sekunnilla ongelman ratkaiseminen nopeuttaa sivua.

Siteimprove Performance Core Web Vitals Metrics

Tehtävän omistajan, esimerkiksi kehittäjän tai sisällöntuottajan, järjestämillä Actionable & Shareable Recommendations -suosituksilla (kohdennetut ja jaettavat suositukset) voit helposti ja tehokkaasti kohdistaa suorituskyvyn parannustehtäviä tiimillesi tai delegoida niitä verkkotoimistoille.

Sivujen käyttökokemuspäivityksen lähestyessä on tärkeää tietää, mitä suorituskyvyn osa-alueita kannattaa priorisoida, jotta saat kaiken ajoissa valmiiksi. Estimated Savings (arvioidut säästöt)  kohdassa näkyy, montako sekuntia kunkin mittarin suorituskykyä voidaan parantaa, jotta päästään lähemmäs Googlen suositusnopeutta.

Vaihe 5: Ota käyttöön muita suorituskyvyn parhaita käytäntöjä. Kun olet hoitanut tehtävät, joilla on suurin vaikutus, kannattaa jatkaa sivujen optimointia käymällä läpi muita suorituskykyä parantavia toimia. Niillä voit parantaa ja nopeuttaa koko sivuston käyttäjäkokemusta.

Best practices (parhaat käytännöt) -suositukset ovat tehtäviä, jotka tekemällä voit parantaa sivun suorituskykyä entisestään. Toisin kuin parannusten tapauksessa, näiden korjausten tuomaa ajansäästöä ei aina voida arvioida. On kuitenkin suositeltavaa toteuttaa mahdollisimman monta parhaiden käytäntöjen mukaista parannusta, jotta käyttäjäkokemus olisi mahdollisimman nopea.

Siteimprove Performancessa on yksityiskohtaiset About this issue (tietoja tästä ongelmasta)- ja How to fix (korjausohjeet) -ohjeet kullekin Best Practices -luettelon korjausehdotukselle.

Siteimprove Performance Improvements feature

Oletko tehnyt perusparannukset ja ottanut käyttöön parhaat käytännöt? Lue Siteimproven suorituskykyasiantuntijan Viktor Peterssonin artikkeli, jossa esitellään muita edistyneitä tapoja nopeuttaa sivujen toimintaa.

Lisävaihe: Kannattaa integroida työsi Siteimprove Performance- ja Siteimprove Analytics -työkaluihin. Niin voit yhdistää optimoinnin todellisiin tietoihin, jotta saat kattavamman näkymän siihen, kuinka tekemäsi toimet vaikuttavat loppukäyttäjien kokemuksiin.

Tulevina viikkoina lisäämme Siteimprove Performanceen useita uusia ominaisuuksia, jotka auttavat hallitsemaan verkon vitals-perustietoja. Ota yhteyttä Siteimproven Customer Success Manageriisi, jos haluat lisätietoja siitä, kuinka nämä toiminnot auttavat parantamaan sivustosi SEO:ta ja käyttäjäkokemusta.

2) Varmista, että sivustosi sopii mobiililaitteille

Google indeksoi nykyään mobiililaitteille suunnitellut sivut ensin, ja ne vaikuttavat myös merkittävästi sivuston sijoittumiseen hakutuloksissa. Riippumatta siitä, käyvätkö ihmiset verkkosivustollasi tietokoneella vai mobiililaitteilla, vierailijoiden käytettävissä on oltava laadukkaat verkkosivut, jotka on optimoitu heidän laitteilleen.

Tarvittavat toimet: Jos haluat testata muutamaa sivua, voit kokeilla Googlen mobiililaitesoveltuvuustestiä. On kuitenkin parempi käyttää erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltua työkalua, kuten Siteimprove Performancea. Se merkkaa mobiililaitteille sopimattomat sivun elementit ja antaa parannusehdotuksia.

3) Vältä häiritsevää välisisältöä

Googlen mukaan häiritsevä välisisältö, kuten liian suuren osan sivusta peittävät ponnahdusikkunat, huonontavat sivun käyttäjäkokemusta verrattuna sivuihin, joissa sisältö on heti käytettävissä. Sen vuoksi Google rankaisee sivustoja, joissa on käyttöä hankaloittavaa välisisältöä.

Tarvittavat toimet: Tee sivustostasi Googlen ohjeiden mukainen käyttämällä vain välisisältöä, joka luo positiivisen käyttäjäkokemuksen. Tee mainoksistasi hyviä välttämällä seuraavia sudenkuoppia:

 • Älä näytä ponnahdusikkunoita, jotka peittävät pääsisällön heti, kun käyttäjä siirtyy sivulle hakutuloksista tai kun käyttäjä selaa sivua.
 • Älä näytä yksittäistä välisisältöä, joka käyttäjän pitää sulkea nähdäkseen sivun pääsisällön.
 • Älä suunnittele sivua niin, että sivun ensimmäisenä näkyvä osa näyttää samalta kuin sen päällä näkyvä välisisältö, mutta alkuperäinen sisältö tulee näkyviin vasta sivua selaamalla.

4) Luo laadukasta sisältöä Siteimproven Quality Assurance -moduulilla

Hakuja vastaava oleellinen ja laadukas sisältö on edelleen tärkeä osa positiivista käyttäjäkokemusta. Google sanoo, että vaikka kaikki sivun elementit ovat tärkeitä, ”myös haun syy on edelleen vahva signaali. Sen vuoksi sivu, jonka käyttökokemus on huono, voi silti sijoittua hakutuloksissa hyvin, jos sillä on hyvää ja hyödyllistä sisältöä.” Tämä tarkoittaa, että laadukkaan ja ainutlaatuisen sisällön luominen on jatkossakin olennainen osa orgaanisten hakujen strategiaa.

Tarvittavat toimet: Tarkista sisältösi Siteimproven Quality Assurance -työkalulla, jotta koko verkkosivustosi on virheetön. Seuraavassa mainitut ominaisuudet auttavat tarjoamaan vierailijoille tasalaatuisen ja hyvän sivujen käyttökokemuksen. Kiinnitä erityisesti huomiota QA Score -pisteiden User Experience (käyttäjäkokemus) -kohtaan. Se ilmaisee, kuinka paljon sisältösi vaikuttaa sivustossasi liikkumisen sujuvuuteen.

Vaihe 1: Kartoita tehtäväsi sisältöluettelon avulla. Et voi parantaa sisältöä, jos et tiedä, mitä se on tai missä se sijaitsee. Sisältöluettelosta näet kerralla kaikki verkkosivustosi sivut, linkit ja multimediatiedostot. Siten voit alkaa priorisoida korjattavia sivuja niiden suosion perusteella.

Siteimprove Web Security certificates feature

Vaihe 2: Paranna sivujen luettavuutta. Luo Luettavuus-toiminnon avulla kiinnostavaa ja helppolukuista sisältöä, johon yleisösi voi samaistua. Aloita selvittämällä, missä kohdissa sivun sisältö on liian tiivistä tai vaikeaselkoista ja muokkaa tekstiä sitten helppotajuisemmaksi ja samaistuttavammaksi, jotta välittömien poistumisten määrä vähenee.

Siteimprove Quality Assurance Content Inventory feature

Vaihe 3: Tarkista linkit ja oikeinkirjoitus. QA-moduulin linkkien ja oikeinkirjoituksen tarkistustoiminnolla löydät ja korjaat nopeasti kirjoitusvirheet ja rikkinäiset linkit koko verkkosivustollasi ja varmistat virheettömät käyttäjäsiirtymät.

Siteimprove Quality Assurance link and spell check feature

Lue blogistamme, kuinka voit varmistaa Siteimproven QA-moduulilla erinomaisen käyttäjäkokemuksen.

Oletko valmis Googlen sivujen käyttökokemuspäivitykseen?

Jos teet sivustoosi nämä muutokset ennen kuin Google julkaisee sivujen käyttökokemuspäivityksen toukokuussa, pääset etulyöntiasemaan. Kun sivustosi käyttäjäkokemus vastaa Googlen vaatimuksia, saat kilpailuetua verrattuna sivustoihin, jotka eivät valmistautuneet ajoissa. Viivyttely saattaa vähentää sivustollesi tulevaa liikennettä ja huonontaa sijoitustasi hakutuloksissa.

Muutokset eivät myöskään lopu tähän. Google on ilmoittanut, että tämä on vasta ensimmäinen vaihe sen laajemmassa suunnitelmassa, jonka tarkoitus on parantaa kaikkien käyttäjien käyttäjäkokemusta. Yhtiö aikoo itse asiassa alkaa tulevina vuosina käyttää muitakin verkon vitals-perustietoja ja sivujen käyttökokemukseen liittyviä tekijöitä verkkosivujen hakusijoitusten perustana.

Jos haluat apua siinä, kuinka voit käyttää Siteimproven alustaa valmistautuessasi verkon vitals-perustietoihin ja saadaksesi lisää näkyvyyttä hakutuloksissa, ota yhteyttä tiimiimme.

Jos et vielä käytä Siteimprovea, varaa tapaaminen, niin kerromme, kuinka voit valmistautua sivujen käyttökokemuspäivitykseen alustamme avulla.