Sivustojen digitaalinen inklusiivisuus varmistaa, että kaikki vierailijat voivat käyttää niitä mahdollisimman esteettömästi riippumatta huonosta Internet-yhteydestä tai saavutettavuutta koskevista tarpeista.

Miksi digitaalinen inklusiivisuus on tärkeä verkkosivustoille? 88 % eli suurin osa verkossa ostoksia tekevistä kuluttajista poistuu verkkosivustolta, jonka käyttökokemus on huono, eikä palaa koskaan. Huonosti toimivien sovellusten kohdalla näin toimii 90 % käyttäjistä. Myynnin turvaamisen lisäksi inklusiivisuuden varmistaminen on eettistä. Se auttaa parantamaan sijoitustasi hakutuloksissa ja vahvistamaan yrityksesi mainetta digitaalisesti inklusiivisena organisaationa.

Mitä digitaalinen inklusiivisuus on?

Siteimprove kuuluu maailman johtaviin saavutettavuustyökaluihin ja muistuttaa usein siitä, kuinka tärkeää on tarjota inklusiivinen verkkokokemus avustavia tekniikoita käyttäville henkilöille. Digitaalinen inklusiivisuus on kuitenkin paljon muutakin. National Digital Inclusion Alliance määrittää digitaalisen inklusiivisuuden seuraavasti:

“Toimet, joilla varmistetaan, että kaikki yksilöt ja yhteisöt, mukaan lukien heikoimmassa asemassa olevat, voivat käyttää tieto- ja viestintätekniikoita. Niihin kuuluvat...sovellukset ja verkkosisältö, joiden tarkoitus on edistää riippumattomuutta, osallistumista ja yhteistyötä. Digitaalisen inklusiivisuuden on kehityttävä teknologian mukana. Digitaalinen inklusiivisuus edellyttää harkittuja strategioita ja investointeja, joilla voidaan vähentää ja poistaa teknologioiden käytön historiallisia, institutionaalisia ja rakenteellisia esteitä.”

Miksi digitaalinen inklusiivisuus on tärkeää vuonna 2021?

Kaksi avaintrendiä tulee vaikuttamaan digitaaliseen inklusiivisuuteen panostavien yritysten saamaan huomioon vuonna 2021: koronaviruspandemia ja Googlen tuleva algoritmipäivitys.

Koronaviruspandemian jatkuessa ja maailman muuttuessa organisaatiot kallistuvat verkossa tarjottavien kokemusten puoleen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen sijaan. Näiden organisaatioiden on taattava saavutettava verkkokokemus niille, jotka eivät voi liikkua verkossa tietokoneen näytön, äänen tai hiiren avulla. Toinen digitaalisen inklusiivisuuden kannalta tärkeä, mutta harvoin mainittu, osa-alue ovat heikot Internet-yhteydet. Ne voivat esimerkiksi vaikeuttaa vierailijoiden pääsyä oppimis- ja toimistoympäristöihin.

Verkkokokemusten käyttämisen yleistyessä Google julkaisee uuden sivujen käyttökokemusalgoritmin päivityksen toukokuussa 2021. Siteimprove on jo aiemmin kertonut uudistuksista, joita organisaatiossasi on tehtävä algoritmipäivitykseen vaikuttavien verkon vitals-perustietojen parantamiseksi. Tässä kuitenkin pikainen kertaus kolmesta mittarista, joilla sivujesi käyttökokemusta arvioidaan:

  • Largest Contentful Paint (LCP) eli suurimman sisältöelementin latausaika: mittaa latausaikaa
  • First Input Delay (FID) eli ensimmäisen toiminnon viive: mittaa interaktiivisuutta
  • Cumulative Layout Shift (CLS) eli kumulatiivinen asettelumuutos: mittaa visuaalista vakautta

Jos verkkosivusto saa huonot pisteet näistä mittareista, sen sijoitus orgaanisissa hakutuloksissa laskee vuonna 2021.

Decorative image

Tämän vuoksi digitaalinen inklusiivisuus on tärkeää. Seuraavaksi tutustumme yksitellen näihin verkon vitals-perustietoihin ja siihen, milloin digitaalinen inklusiivisuus koskee kutakin. Lisäksi tutustumme Siteimproven suosituksiin, joilla voit parantaa inklusiivisuutta.

Tilanne 1: Digitaalinen media ja verkon vitals-perustiedot

Yritykselläsi on video, jossa kerrotaan verkkosivuston vierailijoille yrityksen toiminnasta. Olet lisännyt videon yhteyteen kuvaavan tekstin videon sisällöstä, jotta video olisi saavutettava. Videon alla saattaa kuitenkin olla myös tapahtumaseurantakoodi ja muita tageja, minkä vuoksi tekstitiedostosi on viimeisten ladattavien resurssien joukossa. Se vaikuttaa sivustosi tarjoamaan digitaalisen inklusiivisuuden kokemukseen. Siihen on syynä seuraavaksi esiteltävä mittari.

Largest Contentful Paint (LCP)

Tällä mittarilla mitataan verkkosivuston suurimpien näkyvien elementtien lataamiseen kuluvaa aikaa.

Tässä tilanteessa tietyt näkö- tai kuulovammaisen henkilön lataamat resurssit ladattaisiin sivulle viimeisenä. Se vaikuttaa negatiivisesti LCP-mittariin.

Mitä voit tehdä?

Voit varmistaa laadukkaan käyttäjäkokemuksen ja hyvän sijoituksen Googlen hakutuloksissa seuraavasti:

  • Mittaa sivustosi tärkeimpien sivujen keskimääräinen LCP-tulos.
  • Tunnista tilanteet, joissa sivuston saavutettavuutta voidaan parantaa.
  • Varmista, että tarvittavat resurssit ladataan samaan aikaan tai jopa ennen vastaavaa sivulla näkyvää sisältöä.

Tilanne 2: Saavutettavuuskerros ja verkon vitals-perustiedot

Nämä kaksi esimerkkiä liittyvät suosittuun verkon saavutettavuusratkaisuun: saavutettavuuskerroksiin. Saavutettavuuskerrosten avulla voidaan tarjota verkkosivuston vierailijan tarpeisiin mukautettuja kokemuksia. Avustavia tekniikoita hyödyntävillä käyttäjille ne ovat tuttuja kuvakkeista ja tietyistä verkkosivustojen saavutettavuustoiminnoista. Jos he tietävät tarvitsevansa saavutettavuuskerrosta, he eivät välttämättä klikkaa mitään muuta ennen kuin ovat klikanneet kerroksen käyttöönottopainiketta.

First Input Delay (FID)

Tällä mittarilla mitataan aikaa käyttäjän ensimmäisen interaktion ja verkkosivuston reagoimisen välillä. Jos saavutettavuuskerros ei ole ensimmäisten ladattavien toimintojen joukossa, käyttäjä saattaa joutua resurssien latautuessa klikkailemaan staattista saavutettavuuskuvaketta tai painiketta ilman, että sivu reagoi. Tämä vaikuttaa negatiivisesti FID-mittariin.

Cumulative Layout Shift (CLS)

CLS-mittari mittaa sellaista sivun sisällön liikkumista, joka vaikeuttaa käyttäjän toimia. Saavutettavuuskerros voi vaikuttaa negatiivisesti myös tähän mittariin.

Kerrokset muuttavat käyttäjän kokemusta usein merkittävästi, jotta se vastaisi käyttäjän tarpeita. Google kuitenkin mittaa muutoksia tämän prosessin aikana, mikä vaikuttaa CLS-mittariin.

Mitä voit tehdä?

Tässäkin tilanteessa on tärkeää mitata sivuston tärkeimpien sivujen keskimääräinen FID- ja CLS-tulos.

Käytä verkkosivustossa mahdollisuuksien mukaan semanttista HTML:ää ja parhaita verkon saavutettavuuskäytäntöjä. Näin kerroksia ei tarvitse käyttää, ja sivustosi käyttäjäkokemus on kaikin puolin parempi.

Mitä seuraavaksi?

Käyttäjät haluavat, että sivustot latautuvat nopeasti, sopivat mobiililaitteille ja ovat intuitiivisia ja saavutettavia. Sen lisäksi sivun käyttökokemus voi vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti vierailijan mielipiteeseen brändistä, mikä vaikuttaa yrityksen menestymiseen.

Laadukas ja saavutettava sivun käyttökokemus on äärimmäisen tärkeä, jos haluat turvata myynnin, parantaa sijoitustasi hakutuloksissa ja vahvistaa brändisi mainetta digitaalisesti inklusiivisena organisaationa. Ota yhteyttä, jos haluat valmistautua Googlen verkon vitals-perustietopäivitykseen ja saada lisätietoja siitä, kuinka inklusiivinen verkkosivuston käyttökokemus voi vaikuttaa SEO-sijoitukseesi.